Sesja

Wszystkiego Najlepszego!

Styczeń to czas intensywnej pracy intelektualnej. Czeka nas wiele zaliczeń i egzaminów. Dlatego prosimy Was o wsparcie duchowe w sesyjnych zmaganiach. Współbracia z rocznika I i II starają się zgłębić tajniki filozofii i historii. Pozostali swoje siły poświęcają na zagadnienia teologiczne i liturgiczne. Dla braci Diakonów jest to ostatnia sesja. Po jej zakończeniu będą jedynie oczekiwać terminu obrony swoich prac magisterskich.


Objawienie Pańskie

Wszystkiego Najlepszego!

Dnia 6 stycznia br. w naszej wspólnocie świętowaliśmy Objawienie Pańskie. Z tej okazji odwiedzaliśmy mieszkańców seminarium i śpiewaliśmy kolędy. Modliliśmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku, na drogach powołania zakonnego i kapłańskiego.

Kilku naszych współbraci wzięło również udział w spotkaniu opłatkowym w Burowe. Wraz mieszkańcami śpiewali kolędy i pastorałki dzieląc się radością z Bożego Narodzenia.


Wszystkiego najlepszego
z okazji świąt Bożego Narodzenia

Wszystkiego Najlepszego!

Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy Wam doświadczenia pojednania z samymi sobą, Rodziną i bliskimi. Niech przychodzący Chrystus umocni Wasze serca Wiarą, Nadzieją i Miłością, byście z ufnością nieśli światu Dobrą Nowinę.

Otaczamy Was naszą modlitwą, by wyrazić w ten sposób wdzięczność za Wasze duchowe wsparcie i wszelką pomoc. Nowy Rok polecamy wstawiennictwu Matki Bożej z La Salette, która wspiera nas w codzienności.

Wspólnota WSD MS w Krakowie


Śluby wieczyste na Ukrainie

Śluby wieczyste Ivana

Dnia 8. grudnia br. nasz współbrat Ivan Diakiv MS, złożył wieczystą profesje zakonną. Uroczystość ta odbyła się w Busku na Ukrainie. Śluby przyjmował Wikariusz Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ksiądz Jacek Pawłowski MS. W homilii zwrócił uwagę na świadectwo, jakim jest życie konsekrowane dla współczesnego świata. Wskazuje ono na duchową rzeczywistość i stanowi sprzeciw wobec kultury tymczasowości.

W wydarzeniu wzięło udział wielu kleryków, księża posługujący w Okręgu Wschodnioeuropejskim, oraz goście przybyli zza granicy.

Profesowi wieczystemu życzymy mocy Ducha Świętego i opieki Matki bożej z La Salette, w dalszym wzrastaniu do kapłaństwa. Prosimy Was o modlitewne wsparcie.


Katecheza adwentowa

Katecheza adwentowa

W poniedziałek 3 grudnia br. w naszej wspólnocie gościł ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS, który wygłosił katechezę adwentową. Zwrócił on szczególną uwagę na osobę Jezusa Chrystusa, który stanowi centrum każdego okresu Roku Liturgicznego. Jego nieustanna obecność, zaprasza do jeszcze głębszej relacji i odczytywania Słowa Bożego w kontekście codzienności.

Ksiądz Prowincjał podkreślił dwa wymiary Adwentu, jakimi są nawrócenie i oczekiwanie na przyjście Pana. Mają one na celu doprowadzenie do głębokiej przemiany serca. Dokonuje się ona w pewnym oderwaniu od świata, pośród ciszy. Pozwala na doświadczenie Bożej obecności i wyzwala autentyczną radość z Bożego Narodzenia.


Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

W dniach od 16 do 18 listopada br. w naszym seminarium przeżywaliśmy rekolekcje powołaniowe. Były one skierowane do młodych ludzi, którzy pragnęli właściwie rozeznać swoją życiową drogę. Mieli oni okazję przyjrzeć się życiu zakonnemu, wysłuchać świadectw i konferencji oraz porozmawiać z klerykami. Modlili się razem z Nami podczas Eucharystii, medytacji Słowa Bożego i nocnej Adoracji.

W spotkaniu wzięło udział dwunastu uczestników z całej Polski. Wielu z nich przybyło wraz ze swymi duszpasterzami.

Zobacz zdjęcia z dni otwartch...


Spotkania w drodze

Spotkania w drodze

Dnia 11 listopada br. klerycy naszego seminarium udali się w małych grupach do kilku miast w Polsce, by tam świętować 100-lecie niepodległości. Podczas podróży autostopem mieli okazję do podzielenia się świadectwem wiary i opowiedzenia czym jest życie zakonne.

Wzięli udział m.in. w biało-czerwonym marszu w Warszawie, obchodach na rynku we Wrocławiu oraz wydarzeniach w Kielcach i Katowicach. Byli i tacy, którzy w tym dniu oddali hołd ofiarom nazizmu, odwiedzając Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.


Warsztaty dla rekolekcjonistów i misjonarzy

Warsztaty dla rekolekcjonistów i misjonarzy

W dniach od 12 do 13 listopada br. w naszym seminarium odbywały się warsztaty dla rekolekcjonistów i misjonarzy, współorganizowane przez Referat Misyjno-Rekolekcyjny i Centrum Informacyjne Misjonarzy Saletynów. Prowadzili je ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz dr Danuta Piekarz. Wygłosili konferencje odnośnie przepowiadania biblijnego i obecności Maryi w Biblii. Nie zabrakło czasu na pytania i dyskusję.

W wydarzeniu wzięli udział seminarzyści i nasi współbracia z wielu wspólnot.


11 listopada - 100. rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada

Z wielką radością obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Wielu naszych współbraci oddało życie na różnych frontach I Wojny Światowej. Jesteśmy wdzięczni za ich ofiarę, która przyczyniła się do odnowienia naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym dniu polecamy w modlitwie wszystkich Polaków i prosimy o pokój dla całego świata.


1 listopada

Weekendowe rekolekcje

Dnia 1 listopada br. obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Nasi współbracia udali się do dębowieckiego Sanktuarium, aby tam dziękować za dar życia i posługę Misjonarzy Saletynów, którzy odeszli już do Domu Ojca. Wzięli również udział w procesji na krakowskim cmentarzu Salwator.

Miesiąc listopad to czas modlitwy za zmarłych budowniczych, pracowników i dobroczyńców naszego Seminarium. Pragniemy okazać w ten sposób wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym mogło powstać to dzieło.

Wspominamy ich życie i trud ufając, że spotkamy się razem w blasku chwały Chrystusa.

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj Im świeci.
Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.


Weekendowe rekolekcje

Weekendowe rekolekcje

Zapraszamy na weekendowe rekolekcje, które odbędą się w dniach 16-18 listopada 2018r w naszym seminarium. Więcej informacji na stronie Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań.

Wyjście na Babią Górę

Wyjście na Babią Górę 2018

Dnia 17 października br. nasi współbracia wyruszyli, aby zdobyć szczyt Babiej Góry, która jest zwana „Królową Beskidów”. Po dotarciu do Zawoi wyruszyli w kierunku schroniska na Markowych Szczawinach, by następnie tzw. „Percią Akademików”, wspiąć się na szczyt. Warunki atmosferyczne były sprzyjające, wiec trud został nagrodzony wspaniałymi widokami. W drodze powrotnej udali się na Małą Babią Górę.

Każda taka wyprawa jest dobrą okazją do odpoczynku i zachwytu nad pięknem stworzonego świata.


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Sympozjum naukowe

Dnia 12 października br. w Seminarium Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie miała miejsce Inauguracja roku akademickiego 2018/2019. W ramach tego wydarzenia odbyło się XII Międzynarodowe Salentyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne. Jego tematem przewodnim było hasło : Trójca Przenajświętsza – wspólnota miłości.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Prowincjała Grzegorza Zembronia MS. Przypomniał on, jak ważne jest zgłębianie teologii by samemu być bliżej Boga i prowadzić ku Niemu innych ludzi.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście wygłosili swoje wykłady odnośnie następujących kwestii :

 • Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa) – Głównie biblijne przesłanki teologii trynitarnej.
 • Ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS ( UPJPII, Kraków) – Chrzest Jezusa jako pierwsze objawienie się Trójcy Świętej w Ewangeliach synoptycznych.
 • Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pierzchała ( KULJPII, Lublin) – Jedność w miłości- Trójca Przenajświętsza doskonałym wzorem relacji rodzinnych i wspólnotowych.
 • Ks. dr Andrzej Zagórski MS ( Tween Lakes, USA) – Objawienie w La Salette w perspektywie teologii trynitarnej.

 • Pierwsze śluby zakonne

  Pierwsze śluby zakonne 2018

  Dnia 8 września br. czterech Nowicjuszy złożyło swoją pierwszą profesje zakonną. Michał Balasa MS, Jakub Batorski MS, Łukasz Kasprzak MS i Bartłomiej Tyczka MS poprzez swoje ślubowanie i przyjęcie stroju zakonnego stali się Misjonarzami Matki Bożej z La Salette. Podczas uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium w Dębowcu, ksiądz Prowincjał Grzegorz Zambroń MS w swojej homilii podkreślił, że życie zakonne jest czasem obumierania. Na kształt ziarna rzuconego w glebę świata, zakonnik powinien wydać obfity plon swojego życia.

  Od października Neoprofesi rozpoczną studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie i zamieszkają w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Saletynów.


  Dnia 7 września br. trzech naszych współbraci : Karol Pietrusik MS, Tomasz Skrzęta MS i Wojciech Wicher MS, złożyło wieczystą profesje zakonną. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Matko Bożej Salentyńskiej w Dębowcu. Ksiądz Prowincjał w homilii podkreślił to, że oddanie samego siebie Chrystusowi ma prowadzić przede wszystkim do jeszcze większej miłości względem Boga i drugiego człowieka.

  Profesom wieczystym życzymy mocy Ducha Świętego w dalszym wzrastaniu do kapłaństwa. Prosimy o modlitwę.


  Nowy Rektor

  superior

  W dniu 28 sierpnia br. w naszym seminarium miało miejsce przekazanie urzędu superiora i rektora. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Prowincjał Grzegorz Zembroń MS, który w homilii zwrócił uwagę na misję przełożonego we wspólnocie. Zaznaczył, że powinien on prowadzić powierzonych mu współbraci do wiary i jeszcze pełniejszego zjednoczenia z Jezusem. Podczas Eucharystii, nowo mianowany ksiądz Rektor Marcin Ciunel MS, złożył przed wspólnotą przysięgę i wyznanie wiary.


  Zakończenie roku akademickiego

  goodbye

  W dniu 24 czerwca br. przeżywaliśmy zakończenie kolejnego roku formacyjnego i akademickiego. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz Prowincjał zaznaczył, że formacja prowadzi przede wszystkim do wzrostu wiary i żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. Takie zadanie stoi przed przełożonymi seminarium, którzy towarzyszą swoim młodszym współbraciom.

  Ksiądz Prowincjał dziękował za posługę księdzu Rektorowi Jackowi Pawłowskiemu MS, który został wybrany wikariuszem generalnym naszego Zgromadzenia i opuszcza naszą wspólnotę. Przez pięć lat pomagał nam wzrastać w powołaniu, dbając zarówno o nasz rozwój duchowy jak i intelektualny. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas i życzymy księdzu Jackowi owocnej posługi w Rzymie.

  Dziękujemy również Wam wszystkim, którzy wpieracie nas swoją modlitwą.


  Zobacz galerię


  Boże Ciało

  deacons

  Dnia 31 maja br. nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w obchodach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W czasie Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Krakowie, słowo wygłosił ksiądz Jacek Pawłowski MS, wikariusz generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. W homilii podkreślił, że jedynie Eucharystia jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienie człowieka. Wszystko inne, jest jedynie chwilowe i zmusza do ciągłych poszukiwań czegoś nowego. Kaznodzieja przywołał również przykład wybitnych postaci z historii, które nie wstydziły się swojej wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

  Świętowanie zakończyliśmy procesją. Jest ona corocznie ważnym elementem, ponieważ nie tylko wyraża uwielbienie Eucharystii lecz przede wszystkim ma wymiar świadectwa wiary wobec świata.


  Zobacz galerię

  Święcenia kapłańskie

  Dnia 19 maja br. w Bazylice p.w. Matki Bożej Salentyńskiej w Dębowcu, miała miejsce uroczystość święceń kapłańskich. Godności tej, siedmiu naszym współbraciom, udzielił ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

  W homilii zaznaczył, że kapłan jest człowiekiem, który nie należy do siebie. Trzeba więc, by była w nim wielka miłość, uzdalniająca go do rezygnacji z wielu wymiarów życia. Niezbędne jest przy tym całkowite przylgnięcie do Jezusa Chrystusa.

  Konsekrowani na kapłanów zostali: ks. Piotr Grudzień MS z Krakowa, ks. Dawid Kucaba MS z Kraczkowej k. Rzeszowa, ks. Marek Koziełło MS z Mrągowa, ks. Tomasz Pękała MS z Przydonicy k. Nowego Sącza, ks. Marcin Madej MS z Iwonicza, ks. Jan Strogusz MS oraz ks. Michał Tracz MS pochodzący z Łanowic na Ukrainie.

  Piękna celebracji dopełniła asysta liturgiczna naszego seminarium duchownego oraz chór z Krakowa. Dziękujemy wszystkim przybyłym na tę uroczystość do Dębowca i prosimy o wsparcie modlitewne dla nowych prezbiterów.


  Zobacz galerię


  Święcenia diakonatu

  deacons

  Dnia 12 maja br. czterech naszych współbraci : Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Rafał Pniok MS i Maciej Wilczek MS, otrzymało z rąk księdza biskupa Jana Zająca sakrament święceń w stopniu diakonatu. Podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, zwrócił on szczególną uwagę na służebny charakter tej posługi.

  Do zadań diakona należy przede wszystkim troska o ubogich, pomoc biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu Eucharystii. Diakoni mogą nauczać w imieniu Kościoła, przewodniczyć wspólnotom, udzielać sakramentu chrztu, asystują przy zawieraniu związku małżeńskiego, prowadzą obrzędy pogrzebowe. Zazwyczaj nadanie urzędu diakona jest kolejnym krokiem w kierunku święceń kapłańskich. W Kościele istnieją również diakoni stali.

  Nowym diakonom życzymy wytrwałości i odwagi w pełnieniu posługi. Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne.


  Zobacz galerię


  Drzwi otwarte

  conference in the chapel

  W dniach od 27 do 29 kwietnia przeżywaliśmy w naszym seminarium Drzwi Otwarte. Wzięło w nich udział 11 młodych mężczyzn, którzy chcieli przyjrzeć się życiu we wspólnocie zakonnej i rozeznać swoje życiowe powołanie. Mieli okazję ku temu słuchając konferencji i świadectw naszych współbraci. Modlili się razem z nami Liturgią Godzin, uczestniczyli w Eucharystii i Adoracji nocnej. Nie zabrakło również czasu na rozmowy, piłkę nożną i zwiedzanie Krakowa.


  Zobacz galerię


  poster

  W dniach od 14 do 22 kwietnia br. uczestniczyliśmy w Misjach Ewangelizacyjnych, Dniach Nadziei. Jest to inicjatywa, która już po raz drugi zjednoczyła wszystkie wspólnoty parafialne oraz wielu innych ewangelizatorów w jednej misji głoszenia Ewangelii.

  W poniedziałek odbyły się warsztaty ewangelizacyjne. Podczas nich swoim doświadczeniem w głoszeniu Dobrej Nowiny dzielił się ks. Grzegorz Szczygieł MS. We wtorek rozważaliśmy tajemnice paschalne podczas Drogi Światła. Środa stała się dniem szczególnej modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Wieczorem tego dnia śpiewaliśmy Akastyst ku Jego czci. Czwartek był czasem przygotowania do ewangelizacji bezpośredniej. Szczególne znaczenie miało nabożeństwo posłania ewangelizatorów.

  W piątek i sobotę wyruszyliśmy by głosić Dobrą Nowinę. Mówiliśmy napotkanym na ulicy ludziom o Chrystusie i nadziei płynącej z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Odwiedziliśmy wiele domów by dzielić się doświadczeniem Miłości Boga względem nas. W ramach Dni Nadziei na terenie naszej parafii działała również kawiarenka, do której każdy mógł przyjść by odpocząć i porozmawiać.

  W niedzielę odbyło się uroczyste zakończenie misji ewangelizacyjnych i piknik parafialny. Był to czas radości z wiary i wspólnoty, w którą gromadzi nas Chrystus, Dobry Pasterz.


  Zobacz galerię


  Triduum Paschalne

  light

  Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to ? (J 11, 25-26)

  Tegoroczne Święta Paschalne przeżyliśmy w naszej krakowskiej Parafii. Po raz kolejny poprzez Liturgię Kościoła byliśmy świadkami przejścia Pana ze śmierci do życia. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jest naszą nadzieją. Umocnieni wiarą w Jego zwycięstwo nad śmiercią, trwamy w nadziei naszego zmartwychwstania.  Zobacz galerię


  Dzień skupienia z Kanosjankami

  with sisters

  W dniach od 16 do 18 marca br. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej dzień skupienia. Jego tematem przewodnim był charyzmat Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich, zwanych w skrócie Kanosjankami oraz postać świętej Józefiny Bakhity. Zgromadzenie to niesie miłość Chrystusa angażując się m.in. w edukację, ewangelizację i formację osób świeckich w misji Kościoła. Wysłuchaliśmy konferencji na temat wolności i jej różnych aspektów obecnych na kartach Pisma Świętego. Siostry dzieliły się z nami również świadectwem swojego życia. Na koniec obejrzeliśmy film poświęcony św. Józefinie, byłej niewolnicy, która dzięki zaufaniu Chrystusowi potrafiła znieść wiele przeciwności.


  Droga Krzyżowa ulicami parafii

  way of cross

  W piątek 23 marca br. wzięliśmy udział w parafialnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważając kolejne stacje męki naszego Pana Jezusa Chrystusa przeszliśmy ulicami naszego osiedla.


  Egzamin magisterski

  nowi magistrzy

  5 marca br. po wielu latach naukowych zmagań sześciu naszych diakonów z sukcesem złożyło egzamin magisterski. Dzielimy z nimi tę radość. Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce w murach naszego seminarium. Zatem młodzi teolodzy już tworzą zupełnie nowy rozdział w historii Zgromadzenia.

  Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII. Współtworzyli ją: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, prof. UPJPII, dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII, ks. dr hab. Jan Kalniuk MS oraz ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS.

  Nasi współbracia pisali na następujące tematy:

  Dk. Piotr Grudzień MS: Rewolucja kulturalna lat 60-tych jako znak czasu dla teologii. Krytyczna analiza tekstów Richarda Johna Neuhausa zawartych w książce „Prorok z Nowego Jorku”

  Dk. Dawid Kucaba MS: Teologiczne znaczenie terminu μένω w opisie międzyosobowych relacji Ojca, Syna, Ducha Świętego oraz uczniów w Ewangelii św. Jana

  Dk. Marek Koziełło MS: Postawa eklezjalnego nawrócenia w teologii maryjnej według dokumentu Grupy z Dombes „ Maryja w Bożym planie i w komunii świętych”

  Dk. Marcin Madej MS: Wezwania duszpasterskie wobec osób starszych

  Dk. Tomasz Pękała MS: Rady ewangeliczne w myśli Świętej Matki Teresy z Kalkuty

  Dk. Jan Strogusz MS: Duchowość maryjna w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Jana Berthier (1840-1908) Misjonarza Saletyna

  Wszystkim im gratulujemy bardzo dobrych wyników obrony i życzymy wielu sił w posłudze duszpasterskiej na parafiach.


  Zobacz galerię


  Nadanie posług

  modlitwa nad kandydatami do akolitatu

  Dnia 25 lutego br. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Salentyńskiej w Krakowie, miało miejsce nadanie posług lektora i akolity. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS. W swojej homilii zwrócił szczególną uwagę na służebny charakter obu tych urzędów. Przypomniał, że mają one prowadzić do jeszcze ściślejszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Wyjaśnił również ich istotę.

  Lektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za odczytywanie Słowa Bożego podczas Liturgii. Powinien również troszczyć się o zgłębianie Pisma Świętego i prowadzić wiernych do głębszej Jego znajomości. Do zadań akolity należy pomoc przy ołtarzu diakonom i kapłanom, zanoszenie Komunii Świętej chorym i udzielanie Jej podczas Liturgii w sytuacjach nadzwyczajnych. Może on również dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu.

  Posługę lektora przyjęli : kl. Mariusz Adamczyk MS, kl. Wiktor Gąsiorowski MS, kl. Łukasz Lasocki MS, kl. Paweł Obrzut MS. Natomiast posługę akolity : kl. Ivan Diakiv MS, kl. Karol Pietrusik MS, kl. Tomasz Skrzęta MS.

  Naszym współbraciom życzymy wierności w powierzonych im zadaniach i wzrastania w drodze do kapłaństwa.


  Zobacz galerię


  Czas ferii

  klerycy w Zakopanem

  Po dłuższym okresie odpoczynku powróciliśmy na studia. Nie było to jednak dane wszystkim współbraciom, ponieważ dla diakonów miniony semestr był ostatnim. Już niedługo czeka ich egzamin magisterski i wyjazd na praktyki parafialne.

  Po sesji zimowej grupa kleryków udała się do Zakopanego. Inni w tym czasie współprowadzili rekolekcje dla dzieci w Olsztynie. Byli i tacy, którzy zdecydowali się pozostać w seminarium by zająć się pisaniem prac magisterskich. W dniach 23-24 lutego uczestniczyliśmy w kursie wychowawców.


  Zobacz galerię


  Wielki Post

  młotek i obcęgi

  Przed nami Wielki Post, czas duchowego przygotowania do świąt paschalnych. Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.


  Sesja

  uśmiechnięty kleryk

  Jak co roku, zupełnie spodziewanie nadeszła sesja. Był to dla nas czas intensywnej pracy intelektualnej. Jednak nauka nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym życiu. Priorytetem jest Eucharystia i codzienne modlitwy, które wyznaczają rytm każdego dnia. Nie zapominamy też o spotkaniach wspólnotowych, sporcie i odpoczynku. Dzięki temu zmagania z egzaminami nie odrywają nas od tego, co stanowi centrum formacji seminaryjnej. Pozdrawiamy wszystkich studentów, którzy jak my toczyli często zwycięski bój z sesją!


  Zobacz galerię


  Nowy Rok

  Skok w Rok 2018

  Po kilku dniach spędzonych z rodziną, powróciliśmy do Seminarium. Przed nami kolejne tygodnie wypełnione modlitwą, studiami i wsłuchiwaniem się w głos Jezusa. Styczeń to czas intensywnego wysiłku intelektualnego, w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną.

  Życzymy Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej z La Salette w nowym, 2018 roku! Zapewniamy Was o naszym wsparciu modlitewnym.


  Zobacz starsze wiadomości