Kalendarium

Semestr letni


Rozpoczęcie zajęć II semestru


Rekolekcje przed święceniami diakonatu


Dzień skupienia – katecheza wielkopostna (ks. Prowincjał)


Środa Popielcowa


Msza św. w Parafii MBS o godz. 10.30/Nadanie urzędów lektora i akolity


Święcenia diakonatu – Kraków Łagiewniki


Wyjazd diakonów (VI rok) do parafii (praktyki do 30 kwietnia)


Drzwi otwarte w seminarium


Dzień skupienia


Droga Krzyżowa ulicami parafii


Niedziela Palmowa – Msza św. w Parafii MBS o godz. 10.30


Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Święte Triduum Paschalne – Dębowiec
Wyjazd do domu po II Nieszporach Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego


Powrót do seminarium (do kolacji)


Udział w Uroczystości Miłosierdzia Bożego


Dzień skupienia (Kapituła Braterska)


Msza św. w intencji dobrodziejów Prowincji


Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu


Niedziela Dobrego Pasterza – Niedziela powołań


Święcenia prezbiteratu


Odpust w Dębowcu


Prymicje w seminarium


Prymicje w rodzinnych parafiach


Spotkanie rodziców


Dzień skupienia


Msza św. w Parafii MBS o godz. 10.30


Zakończenie zajęć II semestru


Letnia sesja egzaminacyjna


Boże Ciało


Liturgiczne zakończenie roku akademickiego


Spotkanie Młodych w Dębowcu


Spotkanie rodzin w Dębowcu


Formacja przed ślubami wieczystymi (Dominikowice)


Rekolekcje przed złożeniem ślubów. Przyjazd do Dębowca: 1 września (do godz. 15.00)


Śluby wieczyste, ponowienie ślubów czasowych


Przygotowanie do odpustu


Praktyki katechetyczne – V rok


Letnia sesja poprawkowa


Odpust w Dębowcu


Rocznica Objawienia Matki Bożej w La Salette
Msza św. w intencji dobrodziejów Prowincji


Rozpoczęcie roku seminaryjnego. Przyjazd do seminarium: 28 września.


20/11/2018