Kalendarium

Semestr letni 2020/21


17 lutego 2021
Środa Popielcowa (Dzień skupienia)


18 lutego 2021
Rozpoczęcie zajęć II semestru


21 lutego 2021
Msza św. w Parafii MBS o godz. 10.30


28 lutego 2021
Termin składania podań o święcenia prezbiteratu


7 marca 2021
Msza św. w Parafii MBS o godz. 10.30 / Nadanie urzędów lektora i akolity


8-14 marca 2021
Rekolekcje przed święceniami diakonatu


19 marca 2021
Święcenia diakonatu – Kraków Łagiewniki


20-21 marca 2021
Dzień skupienia


20 marca 2021
Wyjazd diakonów (VI rok) do parafii (praktyki do 29 kwietnia)


26 marca 2021
Droga Krzyżowa ulicami parafii


27 marca – 25 kwietnia 2021
PPP – Formacja przed ślubami wieczystymi


26-28 marca 2021
Drzwi otwarte w seminarium


1 kwietnia 2021
Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Święte Triduum Paschalne (Dębowiec)


4 kwietnia 2021
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Wyjazd do domów po Nieszporach


10 kwietnia 2021
Powrót do seminarium (do kolacji)


11 kwietnia 2021
Udział w Uroczystości Miłosierdzia Bożego


19-25 kwietnia 2021
Dni nadziei


30 kwietnia – 3 maja 2021
Kapituła braterska


30 kwietnia 2021
Termin składania podań o dopuszczenie do złożenia profesji wieczyste


3 maja 2021
Msza św. w intencji dobrodziejów Prowincji


7 – 13 maja 2021
Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu


15 maja 2021
Święcenia prezbiteratu


16 maja 2021
Odpust w Dębowcu


23 maja 2021
Prymicje w rodzinnych parafiach (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego)


25 maja 2021
Skrutynium przed dopuszczeniem do ślubów wieczystych


30 maja 2021
Termin składania podań o dopuszczenie do ponowienia ślubów czasowych


28-30 maja 2021
Spotkanie rodziców


3 czerwca 2021
Boże ciało


12-13 czerwca 2021
Dzień skupienia


14 czerwca 2021
Zakończenie zajęć II semestru


15-28 czerwca 2021
Letnia sesja egzaminacyjna


27 czerwca 2021
Liturgiczne zakończenie roku akademickiego


5-9 lipca 2021
Spotkanie Młodych w Dębowcu


10-11 lipca 2021
Spotkanie rodzin w Dębowcu


29 sierpnia – 6 września 2021
Rekolekcje przed ślubami
Przyjazd do Dębowca: 29 sierpnia (do godz. 15.00)


7-8 września 2021
Śluby zakonne


9-15 września 2021
Przygotowanie do odpustu


9-25 września 2021
Praktyki katechetyczne – V rok


6-12 września 2021
Letnia sesja poprawkowa


16-19 września 2021
Odpust w Dębowcu


19 września 2021
175. rocznica Objawienia Matki Bożej w La Salette
Msza św. w intencji dobrodziejów Prowincji


28 września 2021
Rozpoczęcie roku seminaryjnego.
Przyjazd do seminarium: 28 września

17/2/2021