Kalendarium

ITKM – Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
UPJP2 – Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II

Semestr letni 2022/23

22 lutego 2023
Środa Popielcowa – katecheza wielkopostna – ks. Prowincjał


20 lutego 2023 (ITKM)
27 lutego 2023 (UPJP2)
Rozpoczęcie zajęć II semestru.


5 marca 2023
Nadanie urzędów lektora i akolity


19 marca 2023
Dzień skupienia


6 kwietnia 2023

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego
Święte Triduum Paschalne


9 kwietnia 2023

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.


13 kwietnia 2023 (ITKM)
17 kwietnia 2023 (UPJP2)
Wznowienie zajęć


16 kwietnia 2023
Uroczystość Miłosierdzia Bożego


28 kwietnia – 3 maja 2023
Kapituła braterska – wyjazd wspólny


30 kwietnia 2023
Termin składania podań o dopuszczenie do złożenia profesji wieczystej


3 maja 2023
Msza św. w intencji dobrodziejów Prowincji


19 – 21 maja 2023
Odpust w Dębowcu
20 maja 2023
Święcenia diakonatu (Dębowiec)


28 maja 2023
Zesłanie Ducha Świętego


30 maja 2023
Skrutynium przed dopuszczeniem do ślubów wieczystych


31 maja 2023
Termin składania podań o dopuszczenie do ponowienia ślubów czasowych


2-4 czerwca 2023
Spotkanie rodziców


8 czerwca 2023
Boże Ciało


11 czerwca 2023
Dzień skupienia


27 czerwca 2023 (ITKM)
20 czerwca 2023 (UPJP2)
Zakończenie zajęć II semestru


12 – 23 czerwca 2023 (ITKM)
21 – 30 czerwca 2023 (UPJP2)
Letnia sesja egzaminacyjna


18 czerwca 2023
Eucharystia na zakończenie roku akademickiego


lipiec – sierpień 2023
Zaangażowania ewangelizacyjne (pielgrzymka, rekolekcje, spotkanie
młodych w Lizbonie)


29 sierpnia – 6 września 2023
Rekolekcje przed ślubami


7 – 8 września 2023
Śluby zakonne (Dębowiec)


9 – 13 września 2023
Przygotowanie do odpustu (Dębowiec)


4 – 11 września 2023 (UPJP2)
25 – 29 września 2023 (ITKM)
Letnia sesja poprawkowa


14 – 17 września 2023
Odpust w Dębowcu


19 września 2023
Msza św. w intencji dobrodziejów Prowincji


29 września 2023
Rozpoczęcie roku seminaryjnego


2 października 2023
Rozpoczęcie zajęć akademickich


17/2/2021