Kalendarium

ITKM – Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
UPJP2 – Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II

Semestr zimowy 2022/23


26 września 2022 (ITKM)
3 października 2022 (UPJP2)
Rozpoczęcie zajęć I semestru.


1 października 2022 (ITKM)
Uroczysta inauguracja roku akademickiego Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy


17 października 2022 (UPJP2)
Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II


20 października 2022
Inauguracja roku akademickiego w seminarium (WSD MS).
XVI Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne


23 października 2022
Dzień skupienia


1 listopada 2022
Uroczystość Wszystkich Świętych


11 listopada 2022
Dzień klerycki


18 listopada 2022
Nieszpory za zmarłych dobrodziejów Prowincji


20 listopada 2022
Dzień skupienia


26 listopada 2022
Katecheza adwentowa ks. Prowincjała


9 – 11 grudnia 2022
Dni otwarte


17-18 grudnia 2022
Dzień skupienia – Rewizja życia wspólnotowego


22 grudnia 2022
Wigilia w Seminarium


24 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023
Boże Narodzenie – przerwa świąteczna
Wyjazd do domów
Powrót do seminarium: 2 stycznia


3 stycznia 2023 (UPJP2)
9 stycznia 2023 (ITKM)
Rozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych


11 stycznia 2023
Uroczyste promocje akademickie w sanktuarium św. Jana Pawła II


8 stycznia 2023
Dzień skupienia


27 stycznia 2023 (ITKM)
30 stycznia 2023 (UPJP2)
Zakończenie zajęć I semestru


30 stycznia – 10 lutego 2023 (ITKM)
31 stycznia – 9 lutego 2023 (UPJP2)
Zimowa sesja egzaminacyjna


31 stycznia 2023
Termin składania podań o nadanie urzędu lektora i akolity


2 lutego 2023
Święto Ofiarowania Pańskiego – Dzień Życia Konsekrowanego


12 lutego 2023
Dzień skupienia


10 – 15 lutego 2023 (UPJP2)
13 – 17 lutego 2023 (ITKM)
Przerwa międzysemestralna


16 – 22 lutego 2023 (UPJP2)
20 – 24 lutego 2023 (ITKM)
Zimowa sesja poprawkowa


20 lutego 2023 (ITKM)
23 lutego 2023 (UPJP2)
Rozpoczęcie zajęć II semestru


22 lutego 2023
Środa Popielcowa – katecheza wielkopostna – ks. Prowincjał


17/2/2021