Na zawsze

W dniu 7 września, w Bazylice NMP z La Salette w Dębowcu, alumni Stanisław Pietrykowski MS oraz Bartłomiej Tyczka MS publicznie potwierdzili swoje oddanie Bogu na zawsze. Śluby wieczyste złożyli podczas uroczystej Eucharystii o godzinie 10:30 na ręce ks. prowincjała Grzegorza Zembronia MS.

Przełożony prowincji wygłosił kazanie, podkreślając znaczenie wieczystych ślubów i potrzebę wiernego wypełniania powołania przez zakonników. Po kazaniu kandydaci, odpowiadając na pytania prowincjała, publicznie wyrazili zgodę na oddanie się Bogu na zawsze. Następnie zgromadzeni odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, po czym dwaj saletyni wypowiedzieli formułę wieczystych ślubów zakonnych i złożyli swoje podpisy w księdze profesji. Po modlitwie błogosławieństwa ksiądz prowincjał wręczył im krzyże misyjne oraz udzielił znaku pokoju.

W uroczystości uczestniczyli współbracia saletyni z placówek w Polsce i za granicą, proboszczowie parafii, do których należą nowi profesi wieczyści, a także ich rodziny i przyjaciele.

Naszym drogim współbraciom życzymy błogosławieństwa Bożego i wytrwałości na drodze powołania.

13/9/2023