Przyjaciele

Wsparcie

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje naszego seminarium! Dzięki Waszym modlitwom i ofiarom możemy przygotować się do złożenia ślubów wieczystych i przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Jako Misjonarze Pięknej Pani z La Salette głosimy Orędzie Pojednania całemu ludowi, podejmując pracę ewangelizacyjno-misyjną na całym świecie.


Wdzięczność

Wdzięczność za Waszą miłość i ofiarność, jaką otaczacie nasze seminarium wyrażamy Bogu:

  • Odprawiając Eucharystię w każdą śro­dę w Wa­szych intencjach,
  • Polecając Was i Wasze rodziny Pięknej Pani z La Salette w cotygodniowej nowennie.
    Zachęcamy przy tym do składania intencji modlitewnych na nowennę pocztą elektro­niczną lub listownie,
  • Pamiętając w naszych codziennych mod­litwach o zmarłych z Waszych rodzin.

Jeśli chciałbyś wesprzeć nas nie tylko modlitewnie ale i materialnie, to numer naszego konta możesz znaleźć w dziale kontakt.

Dziękujemy za wszelką pomoc!

20/11/2018