Dwóch nowych diakonów

W trakcie uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, które odbyły się w sobotę, 20 maja, biskup pomocniczy z Katowic, Adam Wodarczyk, udzielił święceń diakonatu klerykom Jakubowi Batorskiemu MS i Martinowi Malinie MS.

W swojej homilii biskup przypomniał, że diakonom stawiane są wysokie wymagania moralne od samego początku. Zachęcał ich do niezwłocznego poświęcenia swoich rąk, serc i ust na rzecz głoszenia Ewangelii. Powołując się na zapisy reguły zakonnej misjonarzy saletynów, podkreślił, że pierwotnym celem przyszłych diakonów powinna być służba pojednania z Bogiem, wzorowana na orędziu Maryi, które pozostawiła w La Salette.

– Nie lękajcie się, ponieważ waszą posługę będziecie sprawować w Kościele, który od zawsze jest powołany do służby i miłości. Służyć, to dawać się braciom i siostrom w Chrystusie z Jego wrażliwością, oddaniem i z Jego miłością – powiedział biskup Adam Wodarczyk.

W czasie Mszy św. współcelebrujący wraz z biskupem byli: ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, członkowie Zarządu Prowincjalnego, księża wychowawcy z seminarium, proboszczowie nowych diakonów oraz saletyni z różnych placówek w Polsce i za granicą. Obecni byli również rodziny i znajomi kandydatów.

Na zakończenie liturgii ks. Grzegorz Zembroń MS, przełożony prowincji, przekazał pozdrowienia i gratulacje od ks. generała Silvano Marisy MS oraz innych przełożonych prowincji, którzy uczestniczyli w Radzie Zgromadzenia w Kurytybie, w Brazylii. Prowincjał, wspominając życie św. Efrema Syryjskiego, znanego jako „Harfa Ducha Świętego”, życzył nowym diakonom, aby z gorącym oddaniem kochali Matkę Bożą i pozwalali Duchowi Świętemu prowadzić ich w gorliwej posłudze głoszenia Ewangelii.

24/5/2023