Posługa

Czym się zajmujemy?

Naszym zadaniem jest praca w szczególnie trudnych parafiach, w których staramy się wychodzić do ludzi najbardziej oddalonych
od Kościoła. Duży akcent kładziemy na animowanie różnego rodzaju grup i wspólnot, np. Ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Szkoły Nowej Ewangelizacji czy Drogi Neokatechumenalnej.

spowiednicy
Sakrament pojednania

Szczególnym rysem duchowości saletyńskiej jest pojednanie,
dlatego szczególną wagę przywiązujemy do gorliwego sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Pomagamy wiernym w drodze do
Boga również poprzez kierownictwo duchowe, rozmowy. Posłuszni słowom Maryi: „Ogłoście to całemu mojemu ludowi” mocno angażujemy się w prowadzenie misji i rekolekcji.


Nasze dzieła

Do najbardziej rozpoznawalnych dzieł, które prowadzimy, należy Międzynarodowe Sale­tyńskie Spotkanie Młodzieży w Dębowcu. To czas, kiedy ponad dwa i pół tysięcy młodych ludzi gromadzi się na modlitwie, refleksji, wspólnej zabawie. W Dębowcu znajduje się również Centrum Pojednania – dom reko­lekcyjny, który proponuje szeroki zakres rekolekcji i sesji tematycznych.

Inną inicjatywą jest Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette. Ta organizacja pożytku publicznego prowadzi dzia­łalność charytatywno-opiekuńczą wśród rodzin, dzieci i młodzieży.

Naszą misję realizujemy również poprzez wydawanie dwumiesięcznika – Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej. To pismo, w którym Bożym światłem chcemy oświetlić różne aspekty życia, takie jak ojcostwo, młodość, cierpienie.

Od ponad dwudziestu lat prowadzimy wydawnictwo. W kręgu naszej działalności znajduje się także duszpasterstwo pielgrzymkowe.

kl. Marek Koziełło MS

20/11/2018