Nowy Rektor

superior

W dniu 28 sierpnia br. w naszym seminarium miało miejsce przekazanie urzędu superiora i rektora. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Prowincjał Grzegorz Zembroń MS, który w homilii zwrócił uwagę na misję przełożonego we wspólnocie. Zaznaczył, że powinien on prowadzić powierzonych mu współbraci do wiary i jeszcze pełniejszego zjednoczenia z Jezusem. Podczas Eucharystii, nowo mianowany ksiądz Rektor Marcin Ciunel MS, złożył przed wspólnotą przysięgę i wyznanie wiary.


Zakończenie roku akademickiego

goodbye

W dniu 24 czerwca br. przeżywaliśmy zakończenie kolejnego roku formacyjnego i akademickiego. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz Prowincjał zaznaczył, że formacja prowadzi przede wszystkim do wzrostu wiary i żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. Takie zadanie stoi przed przełożonymi seminarium, którzy towarzyszą swoim młodszym współbraciom.

Ksiądz Prowincjał dziękował za posługę księdzu Rektorowi Jackowi Pawłowskiemu MS, który został wybrany wikariuszem generalnym naszego Zgromadzenia i opuszcza naszą wspólnotę. Przez pięć lat pomagał nam wzrastać w powołaniu, dbając zarówno o nasz rozwój duchowy jak i intelektualny. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas i życzymy księdzu Jackowi owocnej posługi w Rzymie.

Dziękujemy również Wam wszystkim, którzy wpieracie nas swoją modlitwą.


Zobacz galerię


Boże Ciało

deacons

Dnia 31 maja br. nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w obchodach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W czasie Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Krakowie, słowo wygłosił ksiądz Jacek Pawłowski MS, wikariusz generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. W homilii podkreślił, że jedynie Eucharystia jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienie człowieka. Wszystko inne, jest jedynie chwilowe i zmusza do ciągłych poszukiwań czegoś nowego. Kaznodzieja przywołał również przykład wybitnych postaci z historii, które nie wstydziły się swojej wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Świętowanie zakończyliśmy procesją. Jest ona corocznie ważnym elementem, ponieważ nie tylko wyraża uwielbienie Eucharystii lecz przede wszystkim ma wymiar świadectwa wiary wobec świata.


Zobacz galerię

Święcenia kapłańskie

Dnia 19 maja br. w Bazylice p.w. Matki Bożej Salentyńskiej w Dębowcu, miała miejsce uroczystość święceń kapłańskich. Godności tej, siedmiu naszym współbraciom, udzielił ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

W homilii zaznaczył, że kapłan jest człowiekiem, który nie należy do siebie. Trzeba więc, by była w nim wielka miłość, uzdalniająca go do rezygnacji z wielu wymiarów życia. Niezbędne jest przy tym całkowite przylgnięcie do Jezusa Chrystusa.

Konsekrowani na kapłanów zostali: ks. Piotr Grudzień MS z Krakowa, ks. Dawid Kucaba MS z Kraczkowej k. Rzeszowa, ks. Marek Koziełło MS z Mrągowa, ks. Tomasz Pękała MS z Przydonicy k. Nowego Sącza, ks. Marcin Madej MS z Iwonicza, ks. Jan Strogusz MS oraz ks. Michał Tracz MS pochodzący z Łanowic na Ukrainie.

Piękna celebracji dopełniła asysta liturgiczna naszego seminarium duchownego oraz chór z Krakowa. Dziękujemy wszystkim przybyłym na tę uroczystość do Dębowca i prosimy o wsparcie modlitewne dla nowych prezbiterów.


Zobacz galerię


Święcenia diakonatu

deacons

Dnia 12 maja br. czterech naszych współbraci : Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Rafał Pniok MS i Maciej Wilczek MS, otrzymało z rąk księdza biskupa Jana Zająca sakrament święceń w stopniu diakonatu. Podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, zwrócił on szczególną uwagę na służebny charakter tej posługi.

Do zadań diakona należy przede wszystkim troska o ubogich, pomoc biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu Eucharystii. Diakoni mogą nauczać w imieniu Kościoła, przewodniczyć wspólnotom, udzielać sakramentu chrztu, asystują przy zawieraniu związku małżeńskiego, prowadzą obrzędy pogrzebowe. Zazwyczaj nadanie urzędu diakona jest kolejnym krokiem w kierunku święceń kapłańskich. W Kościele istnieją również diakoni stali.

Nowym diakonom życzymy wytrwałości i odwagi w pełnieniu posługi. Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne.


Zobacz galerię


Drzwi otwarte

conference in the chapel

W dniach od 27 do 29 kwietnia przeżywaliśmy w naszym seminarium Drzwi Otwarte. Wzięło w nich udział 11 młodych mężczyzn, którzy chcieli przyjrzeć się życiu we wspólnocie zakonnej i rozeznać swoje życiowe powołanie. Mieli okazję ku temu słuchając konferencji i świadectw naszych współbraci. Modlili się razem z nami Liturgią Godzin, uczestniczyli w Eucharystii i Adoracji nocnej. Nie zabrakło również czasu na rozmowy, piłkę nożną i zwiedzanie Krakowa.


Zobacz galerię


poster

W dniach od 14 do 22 kwietnia br. uczestniczyliśmy w Misjach Ewangelizacyjnych, Dniach Nadziei. Jest to inicjatywa, która już po raz drugi zjednoczyła wszystkie wspólnoty parafialne oraz wielu innych ewangelizatorów w jednej misji głoszenia Ewangelii.

W poniedziałek odbyły się warsztaty ewangelizacyjne. Podczas nich swoim doświadczeniem w głoszeniu Dobrej Nowiny dzielił się ks. Grzegorz Szczygieł MS. We wtorek rozważaliśmy tajemnice paschalne podczas Drogi Światła. Środa stała się dniem szczególnej modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Wieczorem tego dnia śpiewaliśmy Akastyst ku Jego czci. Czwartek był czasem przygotowania do ewangelizacji bezpośredniej. Szczególne znaczenie miało nabożeństwo posłania ewangelizatorów.

W piątek i sobotę wyruszyliśmy by głosić Dobrą Nowinę. Mówiliśmy napotkanym na ulicy ludziom o Chrystusie i nadziei płynącej z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Odwiedziliśmy wiele domów by dzielić się doświadczeniem Miłości Boga względem nas. W ramach Dni Nadziei na terenie naszej parafii działała również kawiarenka, do której każdy mógł przyjść by odpocząć i porozmawiać.

W niedzielę odbyło się uroczyste zakończenie misji ewangelizacyjnych i piknik parafialny. Był to czas radości z wiary i wspólnoty, w którą gromadzi nas Chrystus, Dobry Pasterz.


Zobacz galerię


Triduum Paschalne

light

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to ? (J 11, 25-26)

Tegoroczne Święta Paschalne przeżyliśmy w naszej krakowskiej Parafii. Po raz kolejny poprzez Liturgię Kościoła byliśmy świadkami przejścia Pana ze śmierci do życia. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jest naszą nadzieją. Umocnieni wiarą w Jego zwycięstwo nad śmiercią, trwamy w nadziei naszego zmartwychwstania.Zobacz galerię


Dzień skupienia z Kanosjankami

with sisters

W dniach od 16 do 18 marca br. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej dzień skupienia. Jego tematem przewodnim był charyzmat Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich, zwanych w skrócie Kanosjankami oraz postać świętej Józefiny Bakhity. Zgromadzenie to niesie miłość Chrystusa angażując się m.in. w edukację, ewangelizację i formację osób świeckich w misji Kościoła. Wysłuchaliśmy konferencji na temat wolności i jej różnych aspektów obecnych na kartach Pisma Świętego. Siostry dzieliły się z nami również świadectwem swojego życia. Na koniec obejrzeliśmy film poświęcony św. Józefinie, byłej niewolnicy, która dzięki zaufaniu Chrystusowi potrafiła znieść wiele przeciwności.


Droga Krzyżowa ulicami parafii

way of cross

W piątek 23 marca br. wzięliśmy udział w parafialnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważając kolejne stacje męki naszego Pana Jezusa Chrystusa przeszliśmy ulicami naszego osiedla.


Egzamin magisterski

nowi magistrzy

5 marca br. po wielu latach naukowych zmagań sześciu naszych diakonów z sukcesem złożyło egzamin magisterski. Dzielimy z nimi tę radość. Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce w murach naszego seminarium. Zatem młodzi teolodzy już tworzą zupełnie nowy rozdział w historii Zgromadzenia.

Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII. Współtworzyli ją: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, prof. UPJPII, dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII, ks. dr hab. Jan Kalniuk MS oraz ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS.

Nasi współbracia pisali na następujące tematy:

Dk. Piotr Grudzień MS: Rewolucja kulturalna lat 60-tych jako znak czasu dla teologii. Krytyczna analiza tekstów Richarda Johna Neuhausa zawartych w książce „Prorok z Nowego Jorku”

Dk. Dawid Kucaba MS: Teologiczne znaczenie terminu μένω w opisie międzyosobowych relacji Ojca, Syna, Ducha Świętego oraz uczniów w Ewangelii św. Jana

Dk. Marek Koziełło MS: Postawa eklezjalnego nawrócenia w teologii maryjnej według dokumentu Grupy z Dombes „ Maryja w Bożym planie i w komunii świętych”

Dk. Marcin Madej MS: Wezwania duszpasterskie wobec osób starszych

Dk. Tomasz Pękała MS: Rady ewangeliczne w myśli Świętej Matki Teresy z Kalkuty

Dk. Jan Strogusz MS: Duchowość maryjna w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Jana Berthier (1840-1908) Misjonarza Saletyna

Wszystkim im gratulujemy bardzo dobrych wyników obrony i życzymy wielu sił w posłudze duszpasterskiej na parafiach.


Zobacz galerię


Nadanie posług

modlitwa nad kandydatami do akolitatu

Dnia 25 lutego br. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Salentyńskiej w Krakowie, miało miejsce nadanie posług lektora i akolity. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS. W swojej homilii zwrócił szczególną uwagę na służebny charakter obu tych urzędów. Przypomniał, że mają one prowadzić do jeszcze ściślejszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Wyjaśnił również ich istotę.

Lektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za odczytywanie Słowa Bożego podczas Liturgii. Powinien również troszczyć się o zgłębianie Pisma Świętego i prowadzić wiernych do głębszej Jego znajomości. Do zadań akolity należy pomoc przy ołtarzu diakonom i kapłanom, zanoszenie Komunii Świętej chorym i udzielanie Jej podczas Liturgii w sytuacjach nadzwyczajnych. Może on również dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Posługę lektora przyjęli : kl. Mariusz Adamczyk MS, kl. Wiktor Gąsiorowski MS, kl. Łukasz Lasocki MS, kl. Paweł Obrzut MS. Natomiast posługę akolity : kl. Ivan Diakiv MS, kl. Karol Pietrusik MS, kl. Tomasz Skrzęta MS.

Naszym współbraciom życzymy wierności w powierzonych im zadaniach i wzrastania w drodze do kapłaństwa.


Zobacz galerię


Czas ferii

klerycy w Zakopanem

Po dłuższym okresie odpoczynku powróciliśmy na studia. Nie było to jednak dane wszystkim współbraciom, ponieważ dla diakonów miniony semestr był ostatnim. Już niedługo czeka ich egzamin magisterski i wyjazd na praktyki parafialne.

Po sesji zimowej grupa kleryków udała się do Zakopanego. Inni w tym czasie współprowadzili rekolekcje dla dzieci w Olsztynie. Byli i tacy, którzy zdecydowali się pozostać w seminarium by zająć się pisaniem prac magisterskich. W dniach 23-24 lutego uczestniczyliśmy w kursie wychowawców.


Zobacz galerię


Wielki Post

młotek i obcęgi

Przed nami Wielki Post, czas duchowego przygotowania do świąt paschalnych. Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.


Sesja

uśmiechnięty kleryk

Jak co roku, zupełnie spodziewanie nadeszła sesja. Był to dla nas czas intensywnej pracy intelektualnej. Jednak nauka nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym życiu. Priorytetem jest Eucharystia i codzienne modlitwy, które wyznaczają rytm każdego dnia. Nie zapominamy też o spotkaniach wspólnotowych, sporcie i odpoczynku. Dzięki temu zmagania z egzaminami nie odrywają nas od tego, co stanowi centrum formacji seminaryjnej. Pozdrawiamy wszystkich studentów, którzy jak my toczyli często zwycięski bój z sesją!


Zobacz galerię


Nowy Rok

Skok w Rok 2018

Po kilku dniach spędzonych z rodziną, powróciliśmy do Seminarium. Przed nami kolejne tygodnie wypełnione modlitwą, studiami i wsłuchiwaniem się w głos Jezusa. Styczeń to czas intensywnego wysiłku intelektualnego, w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną.

Życzymy Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej z La Salette w nowym, 2018 roku! Zapewniamy Was o naszym wsparciu modlitewnym.


Zobacz starsze wiadomości