Spacer po śniegu

Drodzy przyjaciele!

Życzymy Wam, byście w czasie Paschy i przez całe Wasze życie szli w radości ku Bogu Żywemu, który ze Śmierci i Zmartwychwstania Swego Syna, uczynił miejsce spotkania i pojednania z nami. Nie lękajmy się więc odważnie świadczyć o tym, co Bóg zrobił dla nas. Ufni i wdzięczni za to, że przez swego Syna wyzwolił On nas z niewoli grzechu, budujmy całym naszym życiem cywilizację pokoju i miłości.

Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy
Wspólnota seminarium


Rekolekcje w Zielonkach

Spacer po śniegu

W dniach od 2 do 5 kwietnia br. miały miejsce rekolekcje wielkopostne w Zielonkach. Prowadził je ksiądz Krzysztof Kowal MS przy wsparciu czterech naszych kleryków. Piotr Grudzień MS, Dawid Kucaba MS, Rafał Pniok MS oraz Łukasz Drężek MS podjęli temat bliskości Boga w życiu człowieka. Ważnym wydarzeniem stała się nauka dla dzieci połączona z koronacją. Miała ona za zadanie przypomnieć najmłodszym tę prawdę, że każde z nich ma królewskie pochodzenie dzięki swemu Stwórcy.


Rekolekcje wielkopostne

Katecheza dla dzieci

W dniach od 18 do 22 marca br. trzech naszych kleryków: Tomasz Pękała MS, Tomasz Skrzęta MS i Przemysław Wojciechowski MS wraz z księdzem Józefem Pielą MS prowadziło rekolekcje wielkopostne w parafii Przeciszów. Tematem rekolekcji było wezwanie do nawrócenia i głoszenia Dobrej Nowiny w codzienności. Głoszący przypomnieli dzieciom i młodzieży czym jest łaska Boża i jak wielką wartość ma przebaczenie. Przekazali również treść orędzia Matki Bożej z La Salette podkreślając znaczenie codziennej modlitwy w budowaniu relacji z Bogiem.


Spotkanie

Wspólne zdjęcie

W dniach od 10 do 12 marca odbyło się w naszym seminarium spotkanie ewangelizatorów. Związani są oni z Ewangelizacja Nadmorską, która od lat w okresie wakacyjnym przemierza polskie plaże głosząc Dobrą Nowinę. W ramach praktyk wakacyjnych również i my uczestniczymy w tym wydarzeniu. Podczas minionego weekendu mogliśmy znów zobaczyć naszych przyjaciół, którzy starają się w codziennym życiu wyznawać wiarę w Boga. Wspólnie modliliśmy się, dziękując za siebie wzajemnie i za czas ewangelizacji.

Więcej na ten temat na blogu nadmorski pamiętnik.


Nowi akolici i lektorzy

Nowi akolici i lektorzy

W niedzielę 26 lutego w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie miało miejsce uroczyste nadanie urzędów lektora i akolity. Mszy Świętej przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS. W swojej homilii wskazał na wartość wierności powołaniu we współczesnym świecie.

Urząd lektora przyjęło pięciu naszych współbraci z III roku : kl. Marcin Bastek MS, kl. Ivan Diakiv MS, kl. Karol Pietrusik MS, kl. Tomasz Skrzęta MS, kl. Wojciech Wicher MS.

Pięciu współbraci z IV roku rozpoczęło posługę akolity: kl. Paweł Baran MS, kl. Jarosław Erhardt MS, kl. Konrad Mącior MS, kl. Rafał Pniok MS, kl. Maciej Wilczek MS.

Więcej zdjęć w galerii >


Spacer po śniegu

Ferie

Po ciężkiej sesji nadszedł długo oczekiwany czas ferii. Wielu naszych współbraci udało się do swoich domów rodzinnych. Inni odbywają w tym czasie różne praktyki duszpasterskie. Są i tacy, którzy spędzają sporą część dnia z książką w ręku. Dla kleryków V roku to ostatnia prosta w pisaniu prac magisterskich.

Już wkrótce napiszemy więcej na ten temat.


Kolędowanie w Burowie

Kolędowanie

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. wzięliśmy udział w Spotkaniu opłatkowym dla Seniorów w Burowie koło Krakowa. Od czterech lat pomagamy oprawić muzycznie to piękne wydarzenie. Spotkanie wzbogaciły refleksje o nadejściu Bożej Dzieciny i Jej obecności w życiu każdego z nas, kolędy oraz znane pastorałki. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w ciepłej, rodzinnej atmosferze.


Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej

Dnia 19 stycznia rozpoczęło się w naszej wspólnocie seminaryjnej czuwanie modlitewne. Związane było ono z peregrynacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po klasztorach męskich Archidiecezji Krakowskiej. Już od trzech lat wizerunek Królowej Polski wędruje po domach zakonnych, upamiętniając w ten sposób rocznicę 1050-lecia chrztu naszej ojczyzny. Jest to wydarzenie szczególne zarówno w sensie duchowym, jak i historycznym. Kopia Jasnogórskiego obrazu została poświęcona i ofiarowana zakonom męskim w 1963 roku przez ówczesnego Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Wówczas okazją do nawiedzenia były przygotowania do uroczystości Millenium Chrztu Polski.

Obraz w naszym Seminarium

Na odwrocie obrazu możemy odnaleźć kilka słów księdza Prymasa skierowanych do zakonników:

Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego a Waszym Gospodom Zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach ku Radości Waszej ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym pokojem i Miłością. Będę waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem.
Na dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi.

+ Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski.
Warszawa, Kaplica Domu Prymasowskiego
7 III 1963.

Po zakończeniu skupienia nasza wspólnota przekazała wizerunek na ręce przedstawiciela Misjonarzy Kombonianów. Matko Jasnogórska, dziękujemy Ci za to wyjątkowe spotkanie!


Jasełka

Jasełka - wspólne zdjęcie

W niedzielę 15 stycznia br. w Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie odbyły się jasełka. W ich przygotowaniu i wykonaniu wzięła udział schola dziecięca przy współpracy kleryków z naszego seminarium. Historia narodzenia Jezusa ponownie została opowiedziana w całkiem nowej i niezwykle rozśpiewanej formie. Rodzinna atmosfera i radość tego spotkania pozwoliły nam odkryć na nowo wyjątkowy dar Bożego Narodzenia.
Więcej na stronie parafialnej >


Boży listonosz

List do Ciebie

Kto spotyka Miłość, ten pragnie opowiedzieć o niej całemu światu. Nie sposób jej zatrzymać tylko dla siebie. Jej źródłem jest sam Bóg, kochający każdego człowieka. Tę prawdę stara się nieść światu jeden z naszych współbraci. Kleryk Marcin Madej odważnie wychodzi ku ludziom, których spotyka na ulicach Krakowa. Napotkanym ofiaruje wyjątkowy list. Jego treść zawiera w sobie najważniejsze przesłanie płynące z Dobrej Nowiny – każdy jest przez Boga kochany i przyjmowany. Często przechodnie są zaskoczeni takim gestem. Jednak w większości przypadków wywiązuje się serdeczna rozmowa na tematy wiary. Inicjatywa Marcina, została zauważona przez dziennikarzy „Gościa Niedzielnego”, którzy obdarzyli naszego współbrata mianem Bożego listonosza.
Zobacz cały artykuł >


Nowy rok – kolejny krok

List do Ciebie

Nadszedł czas, by naszej stronie seminaryjnej nadać więcej życia zwanego aktualizacją. Rzecz jasna nie jest to jedynie kolejne z postanowień noworocznych. Relacjonowanie bieżących wydarzeń wymaga poświęcenia trochę czasu, który jest tak cenny w formacji podstawowej. Niemniej jednak znaleźli się alumni, którzy odważnie podjęli się tego zadania. Życzymy im powodzenia!


Drzwi otwarte 2016

Święcenia diakonatu

W dniu 14 maja dwóch naszych współbraci, Adam Cyran MS oraz Piotr Sofij MS, zostało wyświęconych na diakonów przez biskupa Stefana Regmunta, emerytowanego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Uroczystość odbyła się podczas majowego odpustu w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

PPP w La Salette

W trakcie homilii biskup podkreślił znaczenie roli diakona. Przypomniał, że cechuje go postawa służby: jestem, by być dla drugich, nie żyję już dla siebie, ale żyję dla Chrystusa, żyję dla Kościoła. Razem z biskupem Stefanem Eucharystię koncelebrowali: ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, księża wychowawcy z seminarium, nowicjatu i postulatu, proboszczowie nowych diakonów oraz misjonarze saletyni, którzy przybyli z wielu placówek. Obecne były także siostry saletynki, a także rodziny i znajomi przyjmujących swięcenia czytaj dalej >PPP w La Salette

PPP w La Salette

Od 19 marca do 16 kwietnia w Sanktuarium Matki Bożej w La Salette ma miejsce przygotowanie do ślubów wieczystych (PPP). Uczestniczą w nim bracia i klerycy ze wszystkich prowincji naszego Zgromadzenia, którzy będą w tym roku składać śluby wieczyste.

Do wieczystej profesji, z naszego seminarium, przygotowują się alumni czwartego roku: Piotr Grudzień MS, Marek Koziełło MS, Dawid Kucaba MS, Marcin Madej MS, Tomasz Pękała MS i Ivan Strogush MS.

Prosimy o modlitwę w ich intencji, aby owocnie przeżyli ten czas.


Nowi lektorzy i akolici

Nadanie posług akolitatu i lektoratu

Jak co roku w naszym seminarium pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest dniem udzielania posług kandydatom do kapłaństwa. Alumni trzeciego roku: Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Konrad Mącior MS i Maciej Wilczek MS zostali ustanowieni lektorami. Nowymi akolitami zostali alumni czwartego roku: Piotr Grudzień MS, Marek Koziełło MS, Dawid Kucaba MS, Marcin Madej MS, Tomasz Pękała MS i Ivan Strogush MS czytaj dalej >


Rozpalanie misyjnego ducha

Początek nowego roku dla saletyńskich seminarzystów stał się okazją do odwiedzin parafii obsługiwanych przez Misjonarzy Saletynów pracujących w niemieckiej miejscowości Engerazhofen.

Ks. Józef Mituś MS

Od 2 do 6 stycznia czterej klerycy wraz z rektorem ks. Jackiem Pawłowskim MS oraz dyrektorem duszpasterstwa pielgrzymkowego ks. Piotrem Szwedą MS uczestniczyli w posłudze oraz modlitwach i spotkaniach z tamtejszymi parafianami. Była to bardzo dobra okazja do lepszego poznania Kościoła niemieckiego oraz do bliskiego kontaktu z ludźmi, wśród których od 1949 roku posługują Misjonarze Saletyni.

Głównym punktem wyjazdu stały się obchody 48. rocznicy śmierci proboszcza parafii Merazhofen, ks. Augustinusa Hiebera. Wielu ludzi potwierdza, że życie kapłana było wzorem dla innych. Ks. Augustinus zmarł w opinii świętości. Przez lata był przyjacielem Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. czytaj dalej >


Graffiti

Nasz współbrat Wiktor stworzył w nowicjacie wyjątkowe graffiti. Proces jego powstawania zarejestrował na kamerze. Efekt robi wrażenie! Zapraszamy was do obejrzenia krótkiego filmiku.


Drzwi otwarte – relacja

Po raz kolejny gościliśmy u nas chłopaków z różnych stron Polski, którzy zastanawiają się nad swoim powołaniem.

Uczestnicy Drzwi otwartych

Na Drzwi Otwarte do naszego seminarium, które odbywało się w dniach 27-29 listopada, przyjechały 24 osoby. Spotkanie prowadził ks. Karol Tomczak MS z naszą pomocą.

czytaj dalej >

60 lat minęło, czyli diamentowy jubileusz w naszym seminarium

Ks. Józef Mituś MS

28 października obchodziliśmy 60-tą rocznicę święceń kapłańskich ks. Józefa Mitusia MS, jednego z najstarszych członków wspólnoty seminaryjnej.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył Jubilat. Homilię wygłosił rektor seminarium ks. Jacek Pawłowski MS. Zwrócił uwagę, że jest to pierwszy taki jubileusz w naszej kaplicy. Po homilii ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS udzielił ks. Mitusiowi specjalnego okolicznościowego błogosławieństwa. W trakcie uroczystego obiadu kl. Tomasz Pękała, dziekan alumnów, podziękował ks. Józefowi za świadectwo modlitwy, które daje młodszym współbraciom. Prócz domowników w uroczystości uczestniczyli przełożeni domów z Dębowca, Krakowa, Łętowego i Rzeszowa, przyjaciele i bliscy Jubilata oraz wspólnota neokatechumenalna, w której ks. Mituś jest prezbiterem. czytaj dalej >


Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki

Nasze seminarium 8 października rozpoczęło rok akademicki 2015/2016. W ramach inauguracji odbyło się sympozjum interdyscyplinarne pod hasłem „Jeden duch i jedno serce (Dz 4,32). Życie konsekrowane”.

Liturgii przewodniczył ks. prof. Arkadiusz Baron

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron – dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII, na którym studiujemy, zaś homilię wygłosił ks. prowincjał dr Andrzej Zagórski MS. czytaj dalej >