Boże Ciało

deacons

Dnia 31 maja br. nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w obchodach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W czasie Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Krakowie, słowo wygłosił ksiądz Jacek Pawłowski MS, wikariusz generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. W homilii podkreślił, że jedynie Eucharystia jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienie człowieka. Wszystko inne, jest jedynie chwilowe i zmusza do ciągłych poszukiwań czegoś nowego. Kaznodzieja przywołał również przykład wybitnych postaci z historii, które nie wstydziły się swojej wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Świętowanie zakończyliśmy procesją. Jest ona corocznie ważnym elementem, ponieważ nie tylko wyraża uwielbienie Eucharystii lecz przede wszystkim ma wymiar świadectwa wiary wobec świata.


Zobacz galerię

Święcenia kapłańskie

Dnia 19 maja br. w Bazylice p.w. Matki Bożej Salentyńskiej w Dębowcu, miała miejsce uroczystość święceń kapłańskich. Godności tej, siedmiu naszym współbraciom, udzielił ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

W homilii zaznaczył, że kapłan jest człowiekiem, który nie należy do siebie. Trzeba więc, by była w nim wielka miłość, uzdalniająca go do rezygnacji z wielu wymiarów życia. Niezbędne jest przy tym całkowite przylgnięcie do Jezusa Chrystusa.

Konsekrowani na kapłanów zostali: ks. Piotr Grudzień MS z Krakowa, ks. Dawid Kucaba MS z Kraczkowej k. Rzeszowa, ks. Marek Koziełło MS z Mrągowa, ks. Tomasz Pękała MS z Przydonicy k. Nowego Sącza, ks. Marcin Madej MS z Iwonicza, ks. Jan Strogusz MS oraz ks. Michał Tracz MS pochodzący z Łanowic na Ukrainie.

Piękna celebracji dopełniła asysta liturgiczna naszego seminarium duchownego oraz chór z Krakowa. Dziękujemy wszystkim przybyłym na tę uroczystość do Dębowca i prosimy o wsparcie modlitewne dla nowych prezbiterów.


Święcenia diakonatu

deacons

Dnia 12 maja br. czterech naszych współbraci : Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Rafał Pniok MS i Maciej Wilczek MS, otrzymało z rąk księdza biskupa Jana Zająca sakrament święceń w stopniu diakonatu. Podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, zwrócił on szczególną uwagę na służebny charakter tej posługi.

Do zadań diakona należy przede wszystkim troska o ubogich, pomoc biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu Eucharystii. Diakoni mogą nauczać w imieniu Kościoła, przewodniczyć wspólnotom, udzielać sakramentu chrztu, asystują przy zawieraniu związku małżeńskiego, prowadzą obrzędy pogrzebowe. Zazwyczaj nadanie urzędu diakona jest kolejnym krokiem w kierunku święceń kapłańskich. W Kościele istnieją również diakoni stali.

Nowym diakonom życzymy wytrwałości i odwagi w pełnieniu posługi. Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne.


Zobacz galerię


Drzwi otwarte

conference in the chapel

W dniach od 27 do 29 kwietnia przeżywaliśmy w naszym seminarium Drzwi Otwarte. Wzięło w nich udział 11 młodych mężczyzn, którzy chcieli przyjrzeć się życiu we wspólnocie zakonnej i rozeznać swoje życiowe powołanie. Mieli okazję ku temu słuchając konferencji i świadectw naszych współbraci. Modlili się razem z nami Liturgią Godzin, uczestniczyli w Eucharystii i Adoracji nocnej. Nie zabrakło również czasu na rozmowy, piłkę nożną i zwiedzanie Krakowa.


Zobacz galerię


poster

W dniach od 14 do 22 kwietnia br. uczestniczyliśmy w Misjach Ewangelizacyjnych, Dniach Nadziei. Jest to inicjatywa, która już po raz drugi zjednoczyła wszystkie wspólnoty parafialne oraz wielu innych ewangelizatorów w jednej misji głoszenia Ewangelii.

W poniedziałek odbyły się warsztaty ewangelizacyjne. Podczas nich swoim doświadczeniem w głoszeniu Dobrej Nowiny dzielił się ks. Grzegorz Szczygieł MS. We wtorek rozważaliśmy tajemnice paschalne podczas Drogi Światła. Środa stała się dniem szczególnej modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Wieczorem tego dnia śpiewaliśmy Akastyst ku Jego czci. Czwartek był czasem przygotowania do ewangelizacji bezpośredniej. Szczególne znaczenie miało nabożeństwo posłania ewangelizatorów.

W piątek i sobotę wyruszyliśmy by głosić Dobrą Nowinę. Mówiliśmy napotkanym na ulicy ludziom o Chrystusie i nadziei płynącej z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Odwiedziliśmy wiele domów by dzielić się doświadczeniem Miłości Boga względem nas. W ramach Dni Nadziei na terenie naszej parafii działała również kawiarenka, do której każdy mógł przyjść by odpocząć i porozmawiać.

W niedzielę odbyło się uroczyste zakończenie misji ewangelizacyjnych i piknik parafialny. Był to czas radości z wiary i wspólnoty, w którą gromadzi nas Chrystus, Dobry Pasterz.


Zobacz galerię


Triduum Paschalne

light

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to ? (J 11, 25-26)

Tegoroczne Święta Paschalne przeżyliśmy w naszej krakowskiej Parafii. Po raz kolejny poprzez Liturgię Kościoła byliśmy świadkami przejścia Pana ze śmierci do życia. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jest naszą nadzieją. Umocnieni wiarą w Jego zwycięstwo nad śmiercią, trwamy w nadziei naszego zmartwychwstania.Zobacz galerię


Dzień skupienia z Kanosjankami

with sisters

W dniach od 16 do 18 marca br. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej dzień skupienia. Jego tematem przewodnim był charyzmat Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich, zwanych w skrócie Kanosjankami oraz postać świętej Józefiny Bakhity. Zgromadzenie to niesie miłość Chrystusa angażując się m.in. w edukację, ewangelizację i formację osób świeckich w misji Kościoła. Wysłuchaliśmy konferencji na temat wolności i jej różnych aspektów obecnych na kartach Pisma Świętego. Siostry dzieliły się z nami również świadectwem swojego życia. Na koniec obejrzeliśmy film poświęcony św. Józefinie, byłej niewolnicy, która dzięki zaufaniu Chrystusowi potrafiła znieść wiele przeciwności.


Droga Krzyżowa ulicami parafii

way of cross

W piątek 23 marca br. wzięliśmy udział w parafialnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważając kolejne stacje męki naszego Pana Jezusa Chrystusa przeszliśmy ulicami naszego osiedla.


Egzamin magisterski

nowi magistrzy

5 marca br. po wielu latach naukowych zmagań sześciu naszych diakonów z sukcesem złożyło egzamin magisterski. Dzielimy z nimi tę radość. Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce w murach naszego seminarium. Zatem młodzi teolodzy już tworzą zupełnie nowy rozdział w historii Zgromadzenia.

Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII. Współtworzyli ją: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, prof. UPJPII, dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII, ks. dr hab. Jan Kalniuk MS oraz ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS.

Nasi współbracia pisali na następujące tematy:

Dk. Piotr Grudzień MS: Rewolucja kulturalna lat 60-tych jako znak czasu dla teologii. Krytyczna analiza tekstów Richarda Johna Neuhausa zawartych w książce „Prorok z Nowego Jorku”

Dk. Dawid Kucaba MS: Teologiczne znaczenie terminu μένω w opisie międzyosobowych relacji Ojca, Syna, Ducha Świętego oraz uczniów w Ewangelii św. Jana

Dk. Marek Koziełło MS: Postawa eklezjalnego nawrócenia w teologii maryjnej według dokumentu Grupy z Dombes „ Maryja w Bożym planie i w komunii świętych”

Dk. Marcin Madej MS: Wezwania duszpasterskie wobec osób starszych

Dk. Tomasz Pękała MS: Rady ewangeliczne w myśli Świętej Matki Teresy z Kalkuty

Dk. Jan Strogusz MS: Duchowość maryjna w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Jana Berthier (1840-1908) Misjonarza Saletyna

Wszystkim im gratulujemy bardzo dobrych wyników obrony i życzymy wielu sił w posłudze duszpasterskiej na parafiach.


Zobacz galerię


Nadanie posług

modlitwa nad kandydatami do akolitatu

Dnia 25 lutego br. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Salentyńskiej w Krakowie, miało miejsce nadanie posług lektora i akolity. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS. W swojej homilii zwrócił szczególną uwagę na służebny charakter obu tych urzędów. Przypomniał, że mają one prowadzić do jeszcze ściślejszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Wyjaśnił również ich istotę.

Lektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za odczytywanie Słowa Bożego podczas Liturgii. Powinien również troszczyć się o zgłębianie Pisma Świętego i prowadzić wiernych do głębszej Jego znajomości. Do zadań akolity należy pomoc przy ołtarzu diakonom i kapłanom, zanoszenie Komunii Świętej chorym i udzielanie Jej podczas Liturgii w sytuacjach nadzwyczajnych. Może on również dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Posługę lektora przyjęli : kl. Mariusz Adamczyk MS, kl. Wiktor Gąsiorowski MS, kl. Łukasz Lasocki MS, kl. Paweł Obrzut MS. Natomiast posługę akolity : kl. Ivan Diakiv MS, kl. Karol Pietrusik MS, kl. Tomasz Skrzęta MS.

Naszym współbraciom życzymy wierności w powierzonych im zadaniach i wzrastania w drodze do kapłaństwa.


Zobacz galerię


Czas ferii

klerycy w Zakopanem

Po dłuższym okresie odpoczynku powróciliśmy na studia. Nie było to jednak dane wszystkim współbraciom, ponieważ dla diakonów miniony semestr był ostatnim. Już niedługo czeka ich egzamin magisterski i wyjazd na praktyki parafialne.

Po sesji zimowej grupa kleryków udała się do Zakopanego. Inni w tym czasie współprowadzili rekolekcje dla dzieci w Olsztynie. Byli i tacy, którzy zdecydowali się pozostać w seminarium by zająć się pisaniem prac magisterskich. W dniach 23-24 lutego uczestniczyliśmy w kursie wychowawców.


Zobacz galerię


Wielki Post

młotek i obcęgi

Przed nami Wielki Post, czas duchowego przygotowania do świąt paschalnych. Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.


Sesja

uśmiechnięty kleryk

Jak co roku, zupełnie spodziewanie nadeszła sesja. Był to dla nas czas intensywnej pracy intelektualnej. Jednak nauka nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym życiu. Priorytetem jest Eucharystia i codzienne modlitwy, które wyznaczają rytm każdego dnia. Nie zapominamy też o spotkaniach wspólnotowych, sporcie i odpoczynku. Dzięki temu zmagania z egzaminami nie odrywają nas od tego, co stanowi centrum formacji seminaryjnej. Pozdrawiamy wszystkich studentów, którzy jak my toczyli często zwycięski bój z sesją!


Zobacz galerię


Nowy Rok

Skok w Rok 2018

Po kilku dniach spędzonych z rodziną, powróciliśmy do Seminarium. Przed nami kolejne tygodnie wypełnione modlitwą, studiami i wsłuchiwaniem się w głos Jezusa. Styczeń to czas intensywnego wysiłku intelektualnego, w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną.

Życzymy Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej z La Salette w nowym, 2018 roku! Zapewniamy Was o naszym wsparciu modlitewnym.


Boże Narodzenie

dzieciątko Jezus

Drodzy Przyjaciele! Z wielką radością wspominamy przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa na świat. On to dla nas uniżył samego siebie, aby każdy mógł otrzymać nadzieję na życie wieczne Życzymy Wam, aby te Święta stały się czasem zachwytu nad darmową miłością Boga. Niechaj każdy dzień Nowego Roku będzie okazją do odkrywania mocy Ducha Świętego, który nieustannie wyznacza nam nowe cele na drogach powołania chrześcijańskiego. Idźmy z radością na spotkanie Pana, który ma moc przemienić w światłość wszelkie mroki naszego życia.


Adwent

Adwent

Dnia 5 grudnia br. podczas uroczystych Nieszporów, nasza wspólnota seminaryjna wysłuchała katechezy adwentowej. Wygłosił ją ks. Zbigniew Pałys MS.

Zaakcentował przede wszystkim cykliczność roku liturgicznego, będącego nieustannym przybliżaniem się do Boga. Wskazywał, że czuwanie adwentowe polega na szerokim otwarciu oczu, na obecność Boga w otaczającej nas rzeczywistości. On jest nieustannie obecny w wydarzeniach naszego życia i relacji z drugim człowiekiem.

Usłyszeliśmy również zachętę do naśladowania postaw Maryi. Ona w wielkiej cierpliwości wsłuchiwała się w głos Boga. Doświadczając spełnienia Jego obietnicy, mogła wyśpiewać radosne Magnificat.


Drzwi otwarte

rozmowa przy kawie

Za nami kolejne Drzwi Otwarte. W rekolekcjach wzięło udział 23 młodych ludzi z różnych stron Polski. Poprzez modlitwę, konferencję oraz wspólnie spędzony czas uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się naszemu Zgromadzeniu oraz swojemu powołaniu. Wielu z nich było u nas po raz pierwszy.

Wszystkich polecamy naszej modlitwie, prosząc Ducha Świętego o światło na czas rozpoznawania życiowego powołania.


Zobacz galerię


Małe Siostry Baranka

Little Sisters of the Lamb

19 listopada nasza wspólnota seminaryjna gościła Małe Siostry Baranka. Siostry poprowadziły nasz comiesięczny dzień skupienia. W wielkiej prostocie dzieliły się swoim doświadczeniem medytacji Słowa Bożego, charyzmatem oraz ubogim stylem życia. Ich dewiza życia to: Zraniona nigdy nie przestanę kochać. Spotkanie to na długo pozostanie w naszej pamięci.


Nowi Diakoni

dwaj diakoni

Dnia 12 listopada br. w naszej parafii w Łanowicach na Ukrainie przeżywaliśmy uroczystość święceń diakonatu. Nasi dawaj współbracia: Jan Strogusz MS i Michał Tracz MS, przyjęli sakrament święceń z rąk ks. bp. Edwarda Kawy. Biskup podczas homilii wskazywał na bycie świadkiem Dobrej Nowiny wśród najbliższych. Zaznaczył, że Jezus wybiera swoich pasterzy spośród ludu, który oni powinni karmić Słowem Bożym.

Wydarzenie to zgromadziło wielu Misjonarzy Saletynów posługujących w Polsce i na placówkach misyjnych, na czele z księdzem Prowincjałem Andrzejem Zagórskim MS. Licznie przybyli klerycy uświetnili uroczystość zarówno pod względem liturgicznym jak i muzycznym.

Nowym diakonom gratulujemy a was prosimy o wsparcie modlitewne w ich posłudze.
Zobacz galerię


Inauguracja roku akademickiego

audytorium słucha prelegenta

13 października nasza wspólnota seminaryjna przeżywała inaugurację roku akademickiego. W ramach tego wydarzenia uczestniczyliśmy w XI Międzynarodowym Saletyńskim Sympozjum Interdyscyplinarnym. Zaproszeni goście podjęli w prelekcjach temat: „Maryja i Duch Święty”. Swoje referaty przedstawili: ks. dr Gianmatteo Roggio MS (Marianum, Rzym), ks. prof. UPJPII dr hab. Robert Woźniak (UPJPII, Kraków), ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa), ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków), ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (UPJPII, Kraków), ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS (WSDMS, Kraków).

ks. Jean Stern MS
Jean Stern MS

Podczas uroczystej Mszy Świętej homilię wygłosił ks. prowincjał dr Andrzej Zagórski MS. Wskazał w niej, że Pan Bóg daje każdemu człowiekowi nowy początek, gdy ten zdecyduje się na poddanie swojego serca Duchowi Świętemu.Gościem honorowym spotkania był ks. Jean Stern MS z prowincji francuskiej. Jest on autorem licznych publikacji dotyczących Zjawienia w La Salette oraz znawcą historii Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Zobacz galerię


Różaniec do granic

klerycy z różańcami

W dniu 7 października br. nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji modlitewnej: „Różaniec do granic”. Dołączyliśmy do grup modlitewnych zebranych w parafiach Jaworek i Łapsze Wyżne. Po uroczystej Mszy Świętej i adoracji udaliśmy się do tzw. miejsc stacyjnych, gdzie zgromadziły się liczne grupy wiernych. Wraz z nimi w modlitwie różańcowej zawierzaliśmy nasz naród i cały świat wstawiennictwu Matki Bożej.
Zobacz galerię


Nowi saletyni

Gotowi do startu

Pierwszy rok studiów rozpoczyna czterech kleryków. Złożyli oni 8 września br. swoje pierwsze śluby.

Teraz nadszedł czas ich pełniejszego rozwoju duchowego i intelektualnego. Z wielkim zapałem i radością podążają na zajęcia. Mamy nadzieję, że ta gorliwość nie zakończy się wraz z zimową sesją. Oczywiście również starsi bracia pomagają im w zgłębianiu tajników teologii.

Prosimy Was o modlitwę za nich.


Wieczyste śluby zakonne

Procesja

Dnia 7 września br. pięciu naszych współbraci: Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Rafał Pniok MS, Michał Tracz MS oraz Maciej Wilczek MS złożyło wieczystą profesję zakonną. Podczas Uroczystej Mszy świętej w Bazylice w Dębowcu ksiądz Prowincjał Andrzej Zagórski MS szczególną uwagę zwrócił na rolę świadectwa życia konsekrowanego we współczesnym świecie.

Zobacz galerię


Boże Ciało

Procesja

Dnia 15 czerwca br. uczestniczyliśmy w Uroczystości Bożego Ciała. Wraz z krakowską wspólnotą parafialną uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz proboszcz Zbigniew Pałys MS. W homilii wskazał on przede wszystkim na rolę Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Przypominał, że naśladowanie Jezusa Chrystusa to służba i dawanie siebie innym z miłości. Wspólne świętowanie zakończyliśmy procesją eucharystyczną po ulicach naszej parafii.


Spotkanie z rodzicami

Spotkanie rodziców

Jak co roku bardzo wyczekiwanym momentem jest spotkanie z naszymi kochanymi rodzicami w seminarium. Od 9 do 11 czerwca mieliśmy okazję spędzić czas w gronie najbliższych dla nas osób. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od piątkowych nieszporów oraz wspólnej kolacji. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedziliśmy Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta. Mogliśmy w ten sposób uczcić wielkiego krakowskiego apostoła ubogich, który w tym roku w szczególny sposób jest wspominany w polskim Kościele. Dzień zakończyliśmy wspólnym grillowaniem.

W niedzielę nasi rodzice mieli okazję spotkać się z prowincjałem ks. Andrzejem Zagórskim MS, który podzielił się najważniejszymi wydarzeniami w Prowincji oraz odpowiadał na pytania od naszych wyjątkowych gości. Spotkanie z rodzicami zakończyliśmy niedzielną Eucharystią oraz obiadem.


Saletyńskie Spotkanie Dzieci

Kobylanka 2017

W dniach od 9 do 11 czerwca br. w Kobylance k. Gorlic obyło się V Salentyńskie Spotkanie Dzieci. Wzięło w nim udział ponad 1600 uczestników. Czterech naszych współbraci z seminarium również aktywnie włączyło się w to wydarzenie, dbając przede wszystkim o piękno liturgii. Hasłem przewodnim spotkania były słowa: „Wskaż na Jezusa”. Zaproszeni goście starali się przybliżyć najmłodszym czym jest ewangelizacja i w jaki sposób można świadczyć o Bogu w codzienności. Wszystko to odbywało się w atmosferze radości i modlitwy.


Dni Nadziei

Dnia Nadzei - Łyk Nadziei

Przygotowanie do tegorocznej uroczystości Zesłania Ducha Świętego przeżyliśmy bardzo aktywnie. Od 28 maja do 4 czerwca nasze seminarium uczestniczyło w „Dniach Nadziei”, inicjatywie ewangelizacyjno-modlitewnej w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. Jedną z inspiracji do zorganizowania tego wydarzenia był temat obecnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Idźcie i głoście”.

Dni Nadziei rozpoczęły się od warsztatów ewangelizacyjnych, które poprowadził ks. Marcin Sitek MS, prefekt naszego seminarium. Uczestnicy w sposób teoretyczny i praktyczny mogli poznać zasady oraz sposoby głoszenia Dobrej Nowiny. W kolejnych dniach ewangelizatorzy spotykali się na wieczornych nabożeństwach. Ich uczestnicy mogli w ten sposób przygotować się duchowo do uroczystości Zesłania Ducha Świętego oraz pomodlić się w intencji ewangelizacji parafii. Sama ewangelizacja w domach i na ulicach parafii miała miejsce w piątek i sobotę. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka na wolnym powietrzu „Łyk nadziei”, gdzie wiele osób zatrzymywało się na rozmowy z ewangelizatorami oraz mogło poczęstować się smacznymi przekąskami. Również w piątek od godziny 15 w kaplicy parafialnej trwała 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zwieńczeniem całego tygodnia był sobotni Wieczór Nadziei – czuwanie podczas Wigilii Pięćdziesiątnicy. Rozpoczęło się ono koncertem zespołu Matula. Sercem całego wieczoru uwielbienia była uroczysta Eucharystia, w którą były zaangażowane wspólnoty parafialne. Dla najwytrwalszych po zakończeniu czuwania w salkach parafialnych została zorganizowana agapa. W niedzielę 4 czerwca odbyło się parafialne i rodzinne świętowanie przy grillu i muzyce.


Drzwi otwarte

Drzwi otwarte - maj 2017

W dniach od 25 do 27 maja br. w naszym seminarium miało miejsce wydarzenie zwane drzwiami otwartymi. Spotkania te odbywają się dwa razy do roku. Przyjeżdżają na nie młodzi ludzie, którzy pragną poznać życie zakonne i chcą rozeznać swoje życiowe powołanie. Tym razem na spotkanie przyjechało ośmiu młodzieńców. Był to czas wspólnej modlitwy, wzajemnego poznawania się i przeżycia kilku chwil z seminaryjnej codzienności. Mieliśmy też okazję do tego, by wspólnie zwiedzić Wawel i Sanktuarium Ecce Homo, gdzie posługują Siostry Albertynki. Udaliśmy się również do Centrum św. Jana Pawła II i nawiedziliśmy cudowny obraz Jezusa miłosiernego w Łagiewnikach. W czasie wolnym rozegraliśmy z naszymi gośćmi emocjonujący mecz piłki nożnej.

Dziękujemy Bogu za to wydarzenie i wszystkim uczestników spotkania otaczamy naszą modlitwą.


Święcenia diakonatu 2017

Nowi diakoni

20 maja br. w Bazylice Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu uczestniczyliśmy w uroczystości święceń diakonatu. Ks. Bp Stanisław Jamrozek wyświęcił pięciu naszych współbraci: Piotra Grudnia MS, Marka Koziełło MS, Dawida Kucabę MS, Tomasz Pękałę MS i Marcina Madeja MS. Ksiądz biskup wskazał w homilii, że współczesny świat potrzebuje autentycznego świadectwa bezinteresownej miłości. Zachęcał też diakonów do tego, by dali się porwać Duchowi Świętemu i głosząc Dobrą Nowinę szli wszędzie, gdzie ich poprowadzi.

Naszym diakonom gratulujemy kolejnego kroku w drodze do kapłaństwa i zapewniamy ich o naszym duchowym wsparciu.


Jubileusz 25-lecia

Księża jubilaci

W dniu 16 maja br. świętowaliśmy jubileusz 25-lecia kapłaństwa dwóch współbraci z naszej wspólnoty. Księża Mieczysław Bała MS i Roman Mazur MS podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowali Bogu za dar powołania. Homilię wygłosił ks. Józef Pochwat MS, który wskazał na przykład świętego Brata Alberta i św. Andrzeja Boboli. Zaznaczył, że dochowali oni wierności do końca, nie wahając się złożyć swojego życia w darze całkowicie dla innych.

Jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego na kolejne lata i zawierzamy ich opiece matki Bożej z La Salette.


Robotników mało

Kościół w Gdańsku-Sobieszewie

W niedzielę 7 maja br. przeżywaliśmy Niedzielę Dobrego Pasterza. Rozpoczęła ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W sposób szczególny uczestniczyliśmy w tym czasie we Mszach Świętych na naszych parafiach w Krakowie i Gdańsku-Sobieszewie. Dzieliliśmy się tam świadectwem powołania oraz prosiliśmy o dalsze wsparcie modlitewne. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dzieło tzw. duchowej adopcji kleryków. Zapewniamy Was o naszej modlitwie i polecamy wszystkich, którzy nas wpierają opiece Matki Bożej z La Salette.


Boży weekend

Spotkanie w Maleńkiej

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja br. wspólnota seminaryjna gościła w Zakopanem. Nasz dom rekolekcyjny stał się miejscem spotkania w ramach tzw. kapituły braterskiej, podczas której mówiliśmy sobie wzajemnie o naszych dobrych cechach, ale także o tych sferach, w których potrzebujemy nawrócenia i pracy nad sobą. Co roku wydarzenie to ma za zadanie umocnienie relacji i odnowienie ducha wzajemnej służby. Uczymy się w ten sposób czym jest prawdziwe pojednanie, by umieć je nieść w przyszłości światu. Czas kapituły braterskiej był naprawdę wyjątkowy i już teraz doświadczamy pierwszych owoców, które płyną z wyzwalającej mocy prawdy.

Dziękujemy naszym współbraciom posługującym w „Maleńkiej” za życzliwe przyjęcie i towarzyszenie nam w tym spotkaniu.


Misterium paschalne

Liturgia światła

Triduum Paschalne za nami i już zmierzamy ku następnemu. Warto jednak podsumować ten szczególny czas łaski, który przeżyliśmy w naszej wspólnocie. W tym roku zaangażowaliśmy się w przygotowanie Triduum wraz ze wspólnotą parafii Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Już w okresie Wielkiego Postu, z inicjatywy ceremoniarza naszego seminarium kleryka Macieja Wilczka MS, przygotowaliśmy broszurę informacyjną o duchowym i liturgicznym wymiarze Świąt Paschalnych. Dzięki temu wielu parafian mogło z jeszcze większą świadomością uczestniczyć w tajemnicach wielkanocnych.

Nasi klerycy współtworzyli również chór oraz asystę liturgiczną, które pomogły nam w przeżywaniu paschalnej liturgii. Dla nas wszystkich było to wydarzenie niezwykłe, pełne radości i wspólnego odkrywania siły nadziei, płynącej z męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Więcej zdjęć w galerii >


Rekolekcje w Zielonkach

Dzieciaki w koronach

W dniach od 2 do 5 kwietnia br. miały miejsce rekolekcje wielkopostne w Zielonkach. Prowadził je ksiądz Krzysztof Kowal MS przy wsparciu czterech naszych kleryków. Piotr Grudzień MS, Dawid Kucaba MS, Rafał Pniok MS oraz Łukasz Drężek MS podjęli temat bliskości Boga w życiu człowieka. Ważnym wydarzeniem stała się nauka dla dzieci połączona z koronacją. Miała ona za zadanie przypomnieć najmłodszym tę prawdę, że każde z nich ma królewskie pochodzenie dzięki swemu Stwórcy.


Rekolekcje wielkopostne

Katecheza dla dzieci

W dniach od 18 do 22 marca br. trzech naszych kleryków: Tomasz Pękała MS, Tomasz Skrzęta MS i Przemysław Wojciechowski MS wraz z księdzem Józefem Pielą MS prowadziło rekolekcje wielkopostne w parafii Przeciszów. Tematem rekolekcji było wezwanie do nawrócenia i głoszenia Dobrej Nowiny w codzienności. Głoszący przypomnieli dzieciom i młodzieży czym jest łaska Boża i jak wielką wartość ma przebaczenie. Przekazali również treść orędzia Matki Bożej z La Salette podkreślając znaczenie codziennej modlitwy w budowaniu relacji z Bogiem.


Spotkanie

Wspólne zdjęcie

W dniach od 10 do 12 marca odbyło się w naszym seminarium spotkanie ewangelizatorów. Związani są oni z Ewangelizacja Nadmorską, która od lat w okresie wakacyjnym przemierza polskie plaże głosząc Dobrą Nowinę. W ramach praktyk wakacyjnych również i my uczestniczymy w tym wydarzeniu. Podczas minionego weekendu mogliśmy znów zobaczyć naszych przyjaciół, którzy starają się w codziennym życiu wyznawać wiarę w Boga. Wspólnie modliliśmy się, dziękując za siebie wzajemnie i za czas ewangelizacji.

Więcej na ten temat na blogu nadmorski pamiętnik.


Nowi akolici i lektorzy

Nowi akolici i lektorzy

W niedzielę 26 lutego w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie miało miejsce uroczyste nadanie urzędów lektora i akolity. Mszy Świętej przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS. W swojej homilii wskazał na wartość wierności powołaniu we współczesnym świecie.

Urząd lektora przyjęło pięciu naszych współbraci z III roku : kl. Marcin Bastek MS, kl. Ivan Diakiv MS, kl. Karol Pietrusik MS, kl. Tomasz Skrzęta MS, kl. Wojciech Wicher MS.

Pięciu współbraci z IV roku rozpoczęło posługę akolity: kl. Paweł Baran MS, kl. Jarosław Erhardt MS, kl. Konrad Mącior MS, kl. Rafał Pniok MS, kl. Maciej Wilczek MS.

Więcej zdjęć w galerii >


Spacer po śniegu

Ferie

Po ciężkiej sesji nadszedł długo oczekiwany czas ferii. Wielu naszych współbraci udało się do swoich domów rodzinnych. Inni odbywają w tym czasie różne praktyki duszpasterskie. Są i tacy, którzy spędzają sporą część dnia z książką w ręku. Dla kleryków V roku to ostatnia prosta w pisaniu prac magisterskich.

Już wkrótce napiszemy więcej na ten temat.


Kolędowanie w Burowie

Kolędowanie

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. wzięliśmy udział w Spotkaniu opłatkowym dla Seniorów w Burowie koło Krakowa. Od czterech lat pomagamy oprawić muzycznie to piękne wydarzenie. Spotkanie wzbogaciły refleksje o nadejściu Bożej Dzieciny i Jej obecności w życiu każdego z nas, kolędy oraz znane pastorałki. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w ciepłej, rodzinnej atmosferze.


Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej

Dnia 19 stycznia rozpoczęło się w naszej wspólnocie seminaryjnej czuwanie modlitewne. Związane było ono z peregrynacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po klasztorach męskich Archidiecezji Krakowskiej. Już od trzech lat wizerunek Królowej Polski wędruje po domach zakonnych, upamiętniając w ten sposób rocznicę 1050-lecia chrztu naszej ojczyzny. Jest to wydarzenie szczególne zarówno w sensie duchowym, jak i historycznym. Kopia Jasnogórskiego obrazu została poświęcona i ofiarowana zakonom męskim w 1963 roku przez ówczesnego Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Wówczas okazją do nawiedzenia były przygotowania do uroczystości Millenium Chrztu Polski.

Obraz w naszym Seminarium

Na odwrocie obrazu możemy odnaleźć kilka słów księdza Prymasa skierowanych do zakonników:

Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego a Waszym Gospodom Zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach ku Radości Waszej ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym pokojem i Miłością. Będę waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem.
Na dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi.

+ Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski.
Warszawa, Kaplica Domu Prymasowskiego
7 III 1963.

Po zakończeniu skupienia nasza wspólnota przekazała wizerunek na ręce przedstawiciela Misjonarzy Kombonianów. Matko Jasnogórska, dziękujemy Ci za to wyjątkowe spotkanie!


Jasełka

Jasełka - wspólne zdjęcie

W niedzielę 15 stycznia br. w Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie odbyły się jasełka. W ich przygotowaniu i wykonaniu wzięła udział schola dziecięca przy współpracy kleryków z naszego seminarium. Historia narodzenia Jezusa ponownie została opowiedziana w całkiem nowej i niezwykle rozśpiewanej formie. Rodzinna atmosfera i radość tego spotkania pozwoliły nam odkryć na nowo wyjątkowy dar Bożego Narodzenia.
Więcej na stronie parafialnej >


Boży listonosz

List do Ciebie

Kto spotyka Miłość, ten pragnie opowiedzieć o niej całemu światu. Nie sposób jej zatrzymać tylko dla siebie. Jej źródłem jest sam Bóg, kochający każdego człowieka. Tę prawdę stara się nieść światu jeden z naszych współbraci. Kleryk Marcin Madej odważnie wychodzi ku ludziom, których spotyka na ulicach Krakowa. Napotkanym ofiaruje wyjątkowy list. Jego treść zawiera w sobie najważniejsze przesłanie płynące z Dobrej Nowiny – każdy jest przez Boga kochany i przyjmowany. Często przechodnie są zaskoczeni takim gestem. Jednak w większości przypadków wywiązuje się serdeczna rozmowa na tematy wiary. Inicjatywa Marcina, została zauważona przez dziennikarzy „Gościa Niedzielnego”, którzy obdarzyli naszego współbrata mianem Bożego listonosza.
Zobacz cały artykuł >


Nowy rok – kolejny krok

List do Ciebie

Nadszedł czas, by naszej stronie seminaryjnej nadać więcej życia zwanego aktualizacją. Rzecz jasna nie jest to jedynie kolejne z postanowień noworocznych. Relacjonowanie bieżących wydarzeń wymaga poświęcenia trochę czasu, który jest tak cenny w formacji podstawowej. Niemniej jednak znaleźli się alumni, którzy odważnie podjęli się tego zadania. Życzymy im powodzenia!


Drzwi otwarte 2016

Święcenia diakonatu

W dniu 14 maja dwóch naszych współbraci, Adam Cyran MS oraz Piotr Sofij MS, zostało wyświęconych na diakonów przez biskupa Stefana Regmunta, emerytowanego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Uroczystość odbyła się podczas majowego odpustu w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

PPP w La Salette

W trakcie homilii biskup podkreślił znaczenie roli diakona. Przypomniał, że cechuje go postawa służby: jestem, by być dla drugich, nie żyję już dla siebie, ale żyję dla Chrystusa, żyję dla Kościoła. Razem z biskupem Stefanem Eucharystię koncelebrowali: ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, księża wychowawcy z seminarium, nowicjatu i postulatu, proboszczowie nowych diakonów oraz misjonarze saletyni, którzy przybyli z wielu placówek. Obecne były także siostry saletynki, a także rodziny i znajomi przyjmujących swięcenia czytaj dalej >PPP w La Salette

PPP w La Salette

Od 19 marca do 16 kwietnia w Sanktuarium Matki Bożej w La Salette ma miejsce przygotowanie do ślubów wieczystych (PPP). Uczestniczą w nim bracia i klerycy ze wszystkich prowincji naszego Zgromadzenia, którzy będą w tym roku składać śluby wieczyste.

Do wieczystej profesji, z naszego seminarium, przygotowują się alumni czwartego roku: Piotr Grudzień MS, Marek Koziełło MS, Dawid Kucaba MS, Marcin Madej MS, Tomasz Pękała MS i Ivan Strogush MS.

Prosimy o modlitwę w ich intencji, aby owocnie przeżyli ten czas.


Nowi lektorzy i akolici

Nadanie posług akolitatu i lektoratu

Jak co roku w naszym seminarium pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest dniem udzielania posług kandydatom do kapłaństwa. Alumni trzeciego roku: Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Konrad Mącior MS i Maciej Wilczek MS zostali ustanowieni lektorami. Nowymi akolitami zostali alumni czwartego roku: Piotr Grudzień MS, Marek Koziełło MS, Dawid Kucaba MS, Marcin Madej MS, Tomasz Pękała MS i Ivan Strogush MS czytaj dalej >


Rozpalanie misyjnego ducha

Początek nowego roku dla saletyńskich seminarzystów stał się okazją do odwiedzin parafii obsługiwanych przez Misjonarzy Saletynów pracujących w niemieckiej miejscowości Engerazhofen.

Ks. Józef Mituś MS

Od 2 do 6 stycznia czterej klerycy wraz z rektorem ks. Jackiem Pawłowskim MS oraz dyrektorem duszpasterstwa pielgrzymkowego ks. Piotrem Szwedą MS uczestniczyli w posłudze oraz modlitwach i spotkaniach z tamtejszymi parafianami. Była to bardzo dobra okazja do lepszego poznania Kościoła niemieckiego oraz do bliskiego kontaktu z ludźmi, wśród których od 1949 roku posługują Misjonarze Saletyni.

Głównym punktem wyjazdu stały się obchody 48. rocznicy śmierci proboszcza parafii Merazhofen, ks. Augustinusa Hiebera. Wielu ludzi potwierdza, że życie kapłana było wzorem dla innych. Ks. Augustinus zmarł w opinii świętości. Przez lata był przyjacielem Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. czytaj dalej >


Graffiti

Nasz współbrat Wiktor stworzył w nowicjacie wyjątkowe graffiti. Proces jego powstawania zarejestrował na kamerze. Efekt robi wrażenie! Zapraszamy was do obejrzenia krótkiego filmiku.


Drzwi otwarte – relacja

Po raz kolejny gościliśmy u nas chłopaków z różnych stron Polski, którzy zastanawiają się nad swoim powołaniem.

Uczestnicy Drzwi otwartych

Na Drzwi Otwarte do naszego seminarium, które odbywało się w dniach 27-29 listopada, przyjechały 24 osoby. Spotkanie prowadził ks. Karol Tomczak MS z naszą pomocą.

czytaj dalej >

60 lat minęło, czyli diamentowy jubileusz w naszym seminarium

Ks. Józef Mituś MS

28 października obchodziliśmy 60-tą rocznicę święceń kapłańskich ks. Józefa Mitusia MS, jednego z najstarszych członków wspólnoty seminaryjnej.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył Jubilat. Homilię wygłosił rektor seminarium ks. Jacek Pawłowski MS. Zwrócił uwagę, że jest to pierwszy taki jubileusz w naszej kaplicy. Po homilii ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS udzielił ks. Mitusiowi specjalnego okolicznościowego błogosławieństwa. W trakcie uroczystego obiadu kl. Tomasz Pękała, dziekan alumnów, podziękował ks. Józefowi za świadectwo modlitwy, które daje młodszym współbraciom. Prócz domowników w uroczystości uczestniczyli przełożeni domów z Dębowca, Krakowa, Łętowego i Rzeszowa, przyjaciele i bliscy Jubilata oraz wspólnota neokatechumenalna, w której ks. Mituś jest prezbiterem. czytaj dalej >


Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki

Nasze seminarium 8 października rozpoczęło rok akademicki 2015/2016. W ramach inauguracji odbyło się sympozjum interdyscyplinarne pod hasłem „Jeden duch i jedno serce (Dz 4,32). Życie konsekrowane”.

Liturgii przewodniczył ks. prof. Arkadiusz Baron

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron – dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII, na którym studiujemy, zaś homilię wygłosił ks. prowincjał dr Andrzej Zagórski MS. czytaj dalej >