Wigilia w seminarium

Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia urządziliśmy wspólną wieczerzę w naszym seminarium. Była to okazja do wspólnego świętowania w szerszym gronie.

Oprócz wspólnoty domowej gościliśmy naszych saletyńskich wspólnot: z krakowskiej parafii na ul. Cegielnianej, z domu zakonnego na ul. Suchej oraz z placówki w Mysłowicach. Ważnymi dla nas gośćmi byli mieszkający w naszym domu uchodźcy z Ukrainy oraz pracownicy naszego seminarium.

Świętowanie rozpoczęliśmy w kaplicy w gronie wspólnoty zakonnej odmawiając wspólne nieszpory. Następnie na spotkaniu w auli odczytaliśmy fragment ewangelii i złożyliśmy sobie życzenia. Ostatnim punktem była wspólna wieczerza połączona z radosnym kolędowaniem.

Naszym rodzinom, przyjaciołom i dobrodziejom naszego seminarium życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

23/12/2022