Kolejne Drzwi Otwarte za nami

Dwa razy do roku zapraszamy do seminarium wszystkich młodych, którzy zadają sobie pytanie o swoje powołanie. Jesienne Drzwi Otwarte odbyły się od 15 do 17 listopada. Hasłem przewodnim były słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9, 37).

W tym roku serie Drzwi Otwartych zbiegają się z Rokiem powołaniowym, który przeżywamy w naszym Zgromadzeniu. Stając w obliczu zmniejszającej się liczby kandydatów do kapłaństwa, cieszymy się z każdej osoby, która słysząc wezwanie Jezusa zadaje sobie pytanie: „Czy chcesz abym i ja poszedł na to żniwo?”. W tym roku przybyło 8 osób, które pochodzą z Rzeszowa, z okolic Trzcianki i Mielca oraz ze Śląska.

Celem tego wydarzenia jest pomoc w rozeznaniu powołania, inaczej mówiąc, „zebranie danych” potrzebnych, aby uczciwie zdecydować się na jakąkolwiek drogę w swoim życiu. Uczestnicy bardzo często chcą przekonać się, kto tam mieszka, jak tam się żyje, czy ja się tam nadam. Dlatego proponujemy w planie dnia nie tylko modlitwę i konferencje, ale także możliwość spotkania 1 na 1 z klerykiem czy spotkanie przy kawie w sali wspólnotowej.

Pomimo, że treści są ukierunkowane na osoby, które rozeznają ewentualną możliwość wstąpienia do naszego Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, treści obejmują także powołania niezwiązane z drogą zakonną czy kapłańską. Szczerze zachęcamy, aby szukali drogi jaką Pan Bóg dla nich wyznaczył i aby, przede wszystkim, otworzyli się na Jego głos w szukaniu drogi na swoje życie.

Wybór i wytrwanie na drodze zakonnej czy kapłańskiej wymaga dużo odwagi i potwierdzania swojego wyboru każdego dnia. Dlatego prosimy o modlitwę za tych, którzy rozeznają swoje powołania, aby odnaleźli plan Boży na swoje życie oraz za nas, abyśmy wytrwali na drodze, na którą wezwał nas Pan.

Zdjęcia:

17/11/2019