Nowi magistrzy teologii!

Czterech naszych współbraci-diakonów uzyskało tytuł magistra teologii. Egzamin odbył się 11 marca w auli naszego Seminarium.

Studia teologiczne, w których uczestniczymy razem z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i Bielsko-Żywieckiej trwają sześć lat. Można je podzielić na dwa etapy: dwa lata skupione są na filozofii, kolejne cztery poświęcone są przedmiotom teologicznym. W tym czasie każdy student jest zobligowany do napisania pracy magisterskiej.

Oto imiona magistrantów, tytuł pracy, nazwiska promotorów i dziedzina teologiczna pracy:

  • dk. Paweł Baran MS – Recepcja duszpasterska Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum w Polsce (1965-2010). Ze szczególnym uwzględnieniem VI rozdziału – ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (teologia fundamentalna)
  • dk. Jarosław Erhardt MS – Bezdomność jako problem moralny – ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (teologia moralna)
  • dk. Rafał Pniok MS – Motyw διακονέω [diakoneo] w Ewangeliach synoptycznych. Specyfika Łukaszowego ujęcia – ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (egzegeza biblijna Nowego Testamentu)
  • dk. Maciej Wilczek MS – Doświadczenie samotności i milczenia jako przestrzeni spotkania z Bogiem, samym sobą i drugim człowiekiem, ukazane w pismach Mertona – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (teologia duchowości)

Wszyscy zaliczyli egzamin na ocenę bardzo dobrą.

Nowi magistrzy w najbliższych dniach rozpoczną kilkumiesięczną praktykę diakońską w różnych placówkach naszego Zgromadzenia. Jest to jednocześnie bezpośredni czas przygotowania do święceń kapłańskich, które odbędą się w maju. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach w tym ważnym dla nich czasie!

12/3/2019