Śluby zakonne

Początek września jest dla nas wyjątkowy. Wszyscy (no może poza diakonami) przyjeżdżamy do Dębowca, aby przygotować się do odnowienia profesji zakonnej lub do złożenia wieczystych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, która ma miejsce 7 września.

Tegoroczne rekolekcje poprowadził ks. Jacek Sokołowski MS, który aktualnie pracuje jako duszpasterz i katecheta w Olsztynie. Aby pobudzić nasza wiarę i zapał misyjny dzielił się z nami swoim doświadczeniem żywego działania Jezusa z Ewangelizacji Nadmorskiej. Towarzyszyli nam także ks. Perfekt – Paweł Golemo MS, Ojciec Duchowny – ks. Maciej Rydzanicz MS oraz ks. Marcin Sitek MS, student z Rzymu.

Śluby czasowe odnowiło dziesięciu braci kleryków, natomiast profesję wieczystą złożyło dwóch – kl. Paweł Obrzut MS i kl. Wiktor Gąsiorowski MS. Zachęcamy do wysłuchania homilii ks. Prowincjała z tej uroczystości (link).

Oto kilka zdjęć z tych uroczystości:

20/9/2019