Pamięć o zmarłych

Opadające liście przypominają o śmierci
ale złoty ich kolor ukazuje chwałę zmartwychwstania
ks. Zbigniew Czuchra MS

Listopadowe dni naturalnie odnoszą nasze myśli do tych, których już pośród nas nie ma. Lekko melancholijna atmosfera spowodowana pochmurnymi dniami, deszczem, powoli ogałacającymi się drzewami sprzyja ku temu by pomyśleć także przemijaniu.

Aby wyrazić naszą pamięć, polecamy w codziennej modlitwie zmarłych z naszych rodzin i z naszego zgromadzenia. Ofiarujemy za nich odpusty, które Kościół daje na ten czas, odwiedzamy cmentarze. W tym roku szczególnie pamiętamy o śp. ks. Eugeniuszu Gotkowskim MS, który odszedł do Pana w maju tego roku w naszym seminarium.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

5/11/2019