Święcenia diakonatu i prezbiteratu

W sobotę 15 maja, w czasie dorocznego odpustu majowego w Dębowcu, J.E. Bp Adrian Galbas SAC udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu naszym współbraciom. Święcenia diakonatu przyjął Kamil Stącel MS, natomiast święcenia kapłańskie otrzymali Paweł Obrzut MS, Karol Pietrusik MS i Wojciech Wicher MS.

W poniedziałek 17 maja neoprezbiterzy odprawili mszę prymicyjną w naszej kaplicy seminaryjnej. Nowowyświęconym kapłanom i diakonowi serdecznie gratulujemy!

21/5/2021