Sympozjum Saletyńskie i Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23

Nie bójcie się, moje dzieci! Pod takim tytułem odbyło się XVI Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI). Miało ono miejsce w czwartek 20 października 2022 r. w naszym seminarium. Konferencja naukowa była połączona z Inauguracją Roku Akademickiego 2022/23.

Wydarzenie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą. Przewodniczył jej ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Blok wykładowy rozpoczął ks. Janusz Kręcidło MS prelekcją pt. Biblia – księga lęku czy orędzie radosnej nadziei? Wprowadził słuchaczy w biblijne rozumienie lęku prezentując analizę semantyczną tego terminu oraz jego wieloznaczność. W konkluzji ukazał jednak dominację na kartach Pisma Świętego orędzia radosnej nadziei nad strachem. Biblijny temat kontynuował rektor naszego seminarium ks. Marcin Ciunel MS w wykładzie pt. Znaczenie wezwania „Nie bój się!” w kontekście zwiastowania Maryi (Łk 1,26-38). Pierwszy blok wykładowy zamknął ks. Jacek Pawłowski MS prelekcją z dziedziny psychologii na temat: „Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka…”. Psychologia pozytywna: optymizm kontra lęk. Słuchacze mogli poznać główne założenia psychologii pozytywnej oraz jej różnice w zestawieniu z psychologią klasyczną.

Drugą część wykładów rozpoczął nasz gość z Akademii Katolickiej w Warszawie ks. dr Piotr Kaczmarek prelekcją na temat: Perspektywa pokoju czy lęk o przyszłość – próba oceny dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Oprócz prezentacji panoramy dialogu międzyreligijnego wskazał na szczególną rolę Maryi w myśli muzułmańskiej. Kolejny wykład był na temat: Dążenie do ustanowienia założyciela saletynów jako obawa przed utratą tożsamości. Próba inicjacji dyskusji. Ks. Karol Porczak MS zaprezentował kryteria z dziedziny teologii duchowości, które służą określenia źródła charyzmatu zgromadzenia. Ostatnim prelegentem był ks. Grzegorz Zembroń MS. W referacie pt. Lęk, pandemia, wojna, głód – znaki czasu w świetle aktualności orędzia z La Salette wyjaśnił, że znaki czasu nie muszą oznaczać jedynie rzeczywistości negatywnej, ale mogą być znakiem nadziei. Podsumowaniem wykładów były pytania słuchaczy.

22/10/2022