Rozpoczęcie roku akademickiego

Początek października to również rozpoczęcie roku akademickiego. Uczestniczyliśmy w inauguracjach na dwóch uczelniach, na których studiujemy: na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II oraz na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.

Pierwsza odbyła się inauguracja na ITKM. 1 października 2022 r. społeczność Instytutu zebrał się w kościele seminaryjnym na Stradomiu na uroczystej Mszy świętej. Przewodniczył jej rektor UPJP2, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku, po której o. prof. dr. hab. Wojciecha Bołoza CSsR wygłosił wykład inauguracyjny na temat: Kościół w poszukiwaniu przyszłości.  W uroczystości po raz pierwszy uczestniczyli Ojcowie Redemptoryści, których alumni od bieżącego roku akademickiego podejmują studia w tym Instytucie.

Inauguracja UPJP2 odbyła się 17 października 2022 r. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie-Łagiewnikach. Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

„Inauguracyjną triadę” dopełni nasza salentyńska inauguracja, połączona z sympozjum naukowym, która odbędzie się 20 października 2022 r.

17/10/2022