Drzwi otwarte

Rozeznawanie woli Bożej jest stałym zadaniem każdego chrześcijanina. Wszyscy wierzący powinni zastanawiać się nad drogą swojego życia, w kontekście tego, do czego nas Bóg powołuje. Aby pomóc w rozeznawaniu życiowego powołania w ostatni weekend marca zorganizowaliśmy Drzwi Otwarte w naszym seminarium. Miały one na celu pokazanie seminaryjnego życia, a także poprzez spotkania, konferencje i modlitwę pomóc rozeznać uczestnikom ich życiową drogę.

Do Krakowa na ul. Koszalińską przyjechało 17 młodych chłopaków z różnych stron Polski i nie tylko. Było także obecnych 9 chłopaków z Ukrainy. Te kilka dni spędziliśmy wspólnie w atmosferze spotkania i wspólnej modlitwy. Każdy z kleryków miał też okazję do podzielenia się historią swojego powołania, a także do towarzyszenia poszczególnym uczestnikom w rozpoznawaniu ich drogi.

Wszelkie informacje  dotyczące wstąpienia do Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, a także kontakt do Duszpasterza powołań w naszym Zgromadzeniu dostępne są na stronie Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań: www.powolania.saletyni.pl

1/4/2019