Kl. Marcin Bastek MS uzyskał tytuł magistra

W ostatni dzień września kl. Marcin Bastek MS przystąpił do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej jest zwieńczeniem wieloletniego okresu studiów filozoficzno – teologicznych.

Nasz współbrat ukończył Akademię Katolicką w Warszawie. Egzamin odbył się w siedzibie uczelni. Praca magisterska kleryka Marcina o tytule „Duszpasterstwo rodzin w żałobie w perinatalnej opiece paliatywnej” została przygotowana na seminarium z teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. dra Janusza Stańczuka.

Serdecznie gratulujemy nowemu magistrowi uzyskanego tytułu i życzymy dalszych sukcesów!

2/10/2022