Odpust Majowy w Dębowcu i święcenia prezbiteratu

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach pomagaliśmy w zorganizowaniu Dębowieckiego Odpustu Majowego przede wszystkim przez przygotowanie uroczystych asyst liturgicznych. Podczas tegorocznych uroczystości czterech naszych współbraci zostało wyświęconych na prezbiterów.

Całym naszym seminarium przyjechaliśmy do Dębowca na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salette. Zaczęły się w piątek modlitwą o nowe powołania do naszego Zgromadzenia i wyznaniem wiary kandydatów do święceń prezbiteratu.

W sobotę, podczas mszy o 11:30, diakoni: Jarosław Erhardt MS, Maciej Wilczek MS, Paweł Baran MS i Rafał Pniok MS przyjęli święcenia prezbiteratu z rąk ks. bp. Michała Janochy. O 20:00 podczas mszy z procesją figury Matki Bożej Saletyńskiej starsi współbracia świętowali jubileusz 25-lecia swojego kapłaństwa. Dzień zakończył się odśpiewaniem Akatystu ku czci Matki Bożej i modlitwą uwielbienia.

W niedzielę neoprezbiterzy odprawili swoją pierwszą mszę prymicyjną o 15:00. Po niej wszyscy bracia klerycy wrócili do Krakowa.

21/5/2019