Mikołaj znowu w akcji

Dla każdego dziecka 6 grudnia jest dniem, na który oczekuje ze zniecierpliwieniem aby znowu spotkać Świętego Mikołaja oraz aby zostać obdarowanym jakimś upominkiem. Zresztą, czy mały, czy duży, każdy z nas lubi dostawać prezenty. Wszyscy dobrze wiemy, że Święty Mikołaj prowadzi tajną współpracę z Seminariami Duchownymi – my nie stanowimy w tym żadnego wyjątku.

W ramach tej ogólnoświatowej konspiracji część naszych współbraci udało się do dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Strąkowej (która leży na terenie naszej krakowskiej parafii), aby tam pomagać Świętemu Mikołajowi w uszczęśliwianiu dzieci. Inni udali się do maluchów, którzy czekali na to spotkanie w Kościele MB Saletyńskiej w Krakowie.

Mamy nadzieję, że Święty Mikołaj nie opuścił i Waszych domów, oraz że napełnił Wasze je atmosferą radości i hojnego dzielenia się, nie tylko upominkami, ale także czasem i miłością!

6/12/2019