Eucharystia i La Salette

Jednym z zadań formacji jest rozwój intelektualny i pobudzanie ducha saletyńskiego. Dobrą okazją by go realizować jest Inauguracja Roku Akademickiego w naszym seminarium oraz organizowane z tej okazji Sympozjum Naukowe. Jest ono powiązane z objawieniem Matki Bożej z La Salette lub duchowością saletyńską. Tematem tegorocznego spotkania była Eucharystia i La Salette.

Pełna nazwa tego wydarzenia to XIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI). Odbyło się 17 października 2019 r w naszym seminarium. Rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Grzegorza Zembronia MS, który skierował do nas słowo. Sympozjum prowadził ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na UKSW w Warszawie.

Oto lista prelegentów i tematów, które poruszali:

 • ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków),
  Ustanowienie Eucharystii według tradycji synoptycznej (Mt 26-30; Mk 14,22-25; Łk 22,19-20) oraz Pawłowej (1Kor 11,23-26);
 • ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa),
  Jak rozumiała i przeżywała Eucharystię wspólnota Janowa?
 • ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (UPJPII, Kraków),
  Zjednoczenie z Bogiem w życiu moralnym przez Eucharystię;
 • ks. mgr Grzegorz Zembroń MS (CSM Kolbianum, Warszawa),
  Idee mariologiczne w euchologii formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette Pojednawczyni grzeszników;
 • ks. mgr lic. Andrzej Zontek MS (Rzym),
  Aktualność eucharystycznego przesłania orędzia z La Salette;
 • ks. mgr Łukasz Nowak MS (UMK, Toruń),
  Pobożność eucharystyczna Sługi Bożego ks. Jana Berthier MS w zeznaniach świadków w jego procesie beatyfikacyjnym z lat 1950-1953.

Zobacz także: https://saletyni.pl/2019/10/19/saletynskie-sympozjum-o-eucharystii/

17/10/2019