Święcenia diakonatu

Dnia 12 maja br. czterech naszych współbraci : Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Rafał Pniok MS i Maciej Wilczek MS, otrzymało z rąk księdza biskupa Jana Zająca sakrament święceń w stopniu diakonatu. Podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, zwrócił on szczególną uwagę na służebny charakter tej posługi.

Do zadań diakona należy przede wszystkim troska o ubogich, pomoc biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu Eucharystii. Diakoni mogą nauczać w imieniu Kościoła, przewodniczyć wspólnotom, udzielać sakramentu chrztu, asystują przy zawieraniu związku małżeńskiego, prowadzą obrzędy pogrzebowe. Zazwyczaj nadanie urzędu diakona jest kolejnym krokiem w kierunku święceń kapłańskich. W Kościele istnieją również diakoni stali.

Nowym diakonom życzymy wytrwałości i odwagi w pełnieniu posługi. Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne.

13/5/2018