Rekolekcyjny tydzień

Bracia z naszego Seminarium nie tylko słuchają rekolekcji, ale też uczestniczą w prowadzeniu rekolekcji dla innych. Szczególnie w ubiegłym tygodniu.

Czwarty tydzień Wielkiego Postu był dla nas bardzo pracowity, ponieważ większość z nas pomagała w prowadzeniu rekolekcji szkolnych w dwóch dużych krakowskich parafiach. Od poniedziałku do środy z dk. Maciejem Wilczkiem MS głosiliśmy Jezusa dzieciom i młodzieży z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a od środy do piątku, pod batutą Ks. Prefekta Pawła Golemo MS dla młodych z parafii pw. Zesłania Ducha Świętego.

Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj, żeby trafić do dzieci i młodzieży z Ewangelicznym przesłaniem, nie wystarczy tylko mówienie tradycyjnych katechez rekolekcyjnych. Dlatego nasze głoszenie opieraliśmy o filmy, pantomimy i przedstawienia, które pomagają lepiej zrozumieć niejednokrotnie zawiłe prawdy biblijne. Ważnym narzędziem do tego były również pieśni, które dzieci nie tylko uczyły się śpiewać, ale też pokazywać gesty do słów.

Tak bardzo kreatywna forma rekolekcji wymagała od nas sporego zaangażowania. Jednak każdy z nas po ich zakończeniu mówił, że jest zmęczony, ale szczęśliwy.

11/4/2019