Kapituła braterska

Rok akademicki powoli zbliża się ku końcowi i widmo sesji egzaminacyjnej powoli pojawia się na naszym horyzoncie. Z końcem II semestru nieodłącznie związane jest wydarzenie tzw. kapituły braterskiej. Jest to czas, kiedy, jako wspólnota, możemy zobaczyć, jak przeżyliśmy dany nam przez Boga czas od ostatniej kapituły, jakie były nasze wzajemne relacje i za co możemy być Bogu wdzięczni. W tym roku kapitułę przeżywaliśmy w czasie tzw. majówki, goszcząc u naszych współbraci w Zakopanem.

4/5/2021