XV Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne

Jest to już doroczna tradycja, że razem z inauguracją nowego roku akademickiego przeżywamy w środowisku naszej prowincji Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI). Tegoroczna, 15. edycja odbyła się 21 października br. pod hasłem „Apostolstwo i La Salette”.

Wydarzenie rozpoczęła wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Zembroń MS – Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Saletynów. Po Mszy Świętej rozpoczęło się sympozjum złożone z dwóch sesji wykładowych. Oto tematy wystąpień wygłoszonych w czasie MSSI:

  • Biblijna teologia apostolstwa – ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS, UKSW, Warszawa
  • Strategia ewangelizacyjna Jezusa w wybranych tekstach z Ewangelii Łukasza oraz jej praxis w pierwotnym Kościele – ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS, UPJPII, Kraków
  • Apostolstwo św. Moniki. Nawrócenie św. Augustyna na podstawie jego „Wyznań” w kontekście orędzia Maryi w La Salette – ks. dr hab. Józef Pochwat MS, Kraków
  • „Moje dzieci ogłoście to całemu mojemu ludowi. La Salette i apostolstwo świeckich – ks. mgr Grzegorz Zembroń MS, Kolbianum/UKSW, Warszawa
  • Działalność apostolska sanktuarium w La Salette wczoraj i dziś – ks. mgr Robert Głodowski MS – La Salette, Francja
  • Początki działalności apostolskiej polskich saletynów w Argentynie – ks. mgr Łukasz Nowak, UMK, Toruń

21/10/2021