Przyjęcie posług lektoratu i akolitatu

W III Niedzielę Wielkiego Postu ks. Grzegorz Zembroń MS nadał braciom z naszego seminarium posługi lektoratu i akolitatu. Posługę lektora przyjął alumn 3. roku Jakub Batorski MS, natomiast posługę akolity przyjęli alumni 4. roku Łukasz Kasprzak MS i Stanisław Pietrykowski MS.

Zarówno lektorat jak i akolitat są etapami w drodze do święceń prezbiteratu. Br. Jakub jako lektor, otrzymał od Kościoła misję posługi przy stole Słowa Bożego. Jego zadaniem będzie w pierwszej kolejności odczytywanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Jednak z posługi lektora ma też wypływać pogłębienie relacji ze Słowem Bożym, które ma kształtować jego życie.

Br. Łukasz i br. Stanisław jako akolici otrzymali misję posługi przy stole Eucharystii. Ich głównym zadaniem będzie pomoc prezbiterowi i diakonowi w czasie sprawowania Eucharystii. Przyjmując posługę akolitatu nasi bracia stali się także nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Posługa akolity wskazuje na wyjątkowe miejsce, które powinna zajmować Eucharystia w ich życiu.

Ks. Prowincjał w homilii podkreślił znaczenie określenia lektoratu i akolitatu jako „posług”. Nasi braci przyjmując je stają się w pierwszej kolejności sługami, a nie sztywnymi urzędnikami, którzy mają określone, ograniczone godziny pracy.

Ten termin przypomina także, że do tego momentu w życiu Jakuba, Łukasza i Stanisława doprowadził trud wielu ludzi. Ks. Prowincjał wskazywał właśnie na to, że jesteśmy dłużnikami wielu i zachęcał do tego, aby dziękować Bogu za ich trud.

9/3/2021