Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową przeżywamy pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest to wydarzenie, które wprowadza nas w przeżywanie Misterium męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Wskazuje na to liturgia słowa Wielkiego Tygodnia, która będzie prowadzić nas przez kolejne fragmenty Ewangelii, które opisują to, co działo się bezpośrednio przed Paschą Pana.

Niedziela Palmowa sama w sobie antycypuje już Wielki Piątek i do niego odsyła. Dlatego też liturgia Kościoła nazywa tę niedzielę – Niedzielą Męki Pańskiej. Dzieje się tak dlatego, że tego dnia w czasie każdej Mszy Świętej odczytuje się opis Męki Pańskiej. Liturgia Niedzieli Palmowej, można powiedzieć jest takim „streszczeniem” całego Wielkiego Tygodnia. Prowadzi nas bowiem od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdy tłumy obwoływały Go Królem, aż do Jego męki, gdy krzyczały: „Ukrzyżuj Go!”

Niech czas Wielkiego Tygodnia pozwoli nam lepiej przygotować się na przeżywanie Świętego Triduum Paschalnego, abyśmy z radosnym sercem oczekiwali na Zmartwychwstanie Pana!

27/3/2021