Nowi lektorzy i akolici

Jak co roku w naszym seminarium pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest dniem udzielania posług kandydatom do kapłaństwa. Alumni trzeciego roku: Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Konrad Mącior MS i Maciej Wilczek MS zostali ustanowieni lektorami. Nowymi akolitami zostali alumni czwartego roku: Piotr Grudzień MS, Marek Koziełło MS, Dawid Kucaba MS, Marcin Madej MS, Tomasz Pękała MS i Ivan Strogush MS. Uroczysty charakter wydarzenia został podkreślony przez włączenie trójki dzieci do wspólnoty Kościoła poprzez sakrament chrztu. Ks. Prowincjał w homilii odniósł się do Ewangelii i wymienił trzy wielkie pokusy jakie stoją na drodze wiary tj. pokusę chleba, cudowności i władzy. Przełożony naszej prowincji zachęcał nowych lektorów, akolitów i zebranych na eucharystii, „aby wybrali post nad pokusę doczesnego chleba, bo taki wybór wyraża gotowość do zawierzenia się Bogu i do przyjęcia pokarmu Słowa i Chleba, które dają życie wieczne.” Wskazał również, że pokusa cudowności jest przeciwna zaufaniu Bogu. Ks. Prowincjał przypomniał, że „lekarstwem jest służba, dlatego w Wielkim Poście szczególnie chcemy naśladować Syna Bożego, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i dać Swoje życie”. Komentując pokusę władzy w życiu człowieka wskazał, że „cały świat jest niczym dla tego, który poznał Boga”.

Nadanie posług akolitatu i lektoratu

Nadanie posług poprzedziły rekolekcje, trwające od 10 do 13 lutego, które prowadził ks. Radosław Siwiński, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dyrektor Domu Miłosierdzia w Koszalinie, inicjator wielu akcji ewangelizacyjnych, doktor filozofii.

W 1972 r. papież bł. Paweł VI dokumentem motu proprio „Ministeria quaedam” zniósł w Kościele łacińskim tonsurę, tzw. święcenia niższe oraz święcenia wyższe subdiakonatu. W ich miejsce ustanowił posługi lektora i akolity. Posługa lektora wiąże się przede wszystkim z głębszym poznawaniem i przekazywaniem Słowa Bożego. Akolici przygotowując się do kapłaństwa pełnią służbę przy ołtarzu oraz pomagają chorym i cierpiącym.

(pg)

Zobacz galerię zdjęć >