Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki

Nasze seminarium 8 października rozpoczęło rok akademicki 2015/2016. W ramach inauguracji odbyło się sympozjum interdyscyplinarne pod hasłem „Jeden duch i jedno serce (Dz 4,32). Życie konsekrowane”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron – dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII, na którym studiujemy, zaś homilię wygłosił ks. prowincjał dr Andrzej Zagórski MS.

Liturgii przewodniczył ks. prof. Arkadiusz Baron

Po zakończonej Mszy św. IX Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne otworzył jego organizator ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS.

Swoje referaty wygłosili: ks. prof. Arkadiusz Baron oraz nasi współbracia: kierownik studiów doktoranckich WT UKSW ks. prof. Janusz Kręcidło MS, radny generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. dr Joseph Bachand MS, rektor naszego seminarium ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS i dyrektor Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS.

Oprócz referatów ważną częścią sympozjum były świadectwa saletynów o swoim powołaniu. Powiedzieli je doświadczeni kapłani i zakonnicy ks. Józef Mituś i ks. Władysław Pasiut.

W inauguracji roku i sympozjum uczestniczyli także: asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS, przełożeni domów zakonnych z Krakowa, Łętowego i Łapsz Wyżnych, członkowie Komisji Formacyjnej, współbracia z innych placówek, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zgromadzeń zakonnych, lektorzy języków obcych – p. Magdalena Maciuszek i p. Stanisław Michalski oraz nasi dobrodzieje i sąsiedzi.

(pg)

Zobacz galerię zdjęć >