Kurs Maryja

W dniach 17-20 marca, razem z Saletyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji z Krakowa, nasza wspólnota miała okazję uczestniczyć w ewangelizacyjnym Kursie Maryja, który prowadziły dla nas siostry ze wspólnoty Koinonia św. Pawła z Kielc. Treści Kursu przeprowadziły nas przez Biblię, liturgię i naukę Kościoła, aby ukazać osobę Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

26/3/2022