Egzaminy magisterskie w czasie pandemii

Cieszymy się dzisiaj z powodu uzyskania tytułu magistra przez kolejnych naszych współbraci z seminarium. Świeżo upieczeni absolwenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II obronili dzisiaj swoje prace zdając egzamin przed komisją.

Pomimo częściowego sparaliżowania funkcjonowania uczelni wyższych, egzamin odbył się 14 maja o godzinie 9:00 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Jako pierwszy przystąpił do niego dk. Ivan Diakiv MS, zaraz po nim dk. Karol Pietrusik MS a na końcu dk. Tomasz Skrzęta MS. Wszyscy otrzymali pozytywną ocenę.

Po zdanym egzaminie mogliśmy cieszyć się z nimi z powodu zakończonych studiów. Po wspólnym obiedzie dk. Ivan pojechał, aby przygotować się duchowo przed święceniami kapłańskimi, które odbędą się w najbliższym tygodniu. Będzie mu towarzyszył ksiądz rektor, który poprowadzi dla niego indywidualne rekolekcje.

Oto tytuły prac naszych współbraci:

  • dk. Ivan Diakiv MSEwangeliczne rozumienie ojcostwa w powołaniu kapłańskim i działalności duszpasterskiej św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego – praca z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka,
  • dk. Karol Pietrusik MSDuchowość maryjna w pismach Marie-Dominique’a Philippe’a OP – praca z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka,
  • dk. Tomasz Skrzęta MSProblematyka ordynacji kobiet w odniesieniu do feminizmu – praca z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Szymona Drzyżdżyka.

Nowym Magistrom serdecznie gratulujemy i życzymy im, aby zdobytą wiedzą służyli tym, do których zostaną posłani. Polecajmy ich również w naszych modlitwach.

14/5/2020