Dk. Kamil obronił tytuł magistra!

Nasz współbrat, diakon Kamil Stącel MS, na tydzień przed przyjęciem święceń prezbiteratu, przystąpił do egzaminu magisterskiego. Obrona pracy magisterskiej jest zwieńczeniem sześcioletniego okresu studiów filozoficzno – teologicznych.

Egzamin magisterski odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach koło Myślenic. Praca magisterska diakona Kamila o tytule „Chrystofania udzielona uczniom w drodze do Emaus w Ewangelii według św. Łukasza oraz gronu Jedenastu w ujęciu synoptycznym” została napisana na seminarium z egzegezy Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. dra hab. Stanisława Witkowskiego MS.

Po uzyskaniu tytułu magistra diakon Kamil Stącel MS udał się na rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie!

7/5/2022