Kalendarium

Rok akademicki 2017 / 2018

Semestr I


Rozpoczęcie roku seminaryjnego


Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne


Dzień skupienia


Święcenia diakonatu w Łanowicach (Ukraina)


Dzień skupienia


Drzwi otwarte w seminarium


Dzień skupienia


Wigilia w Seminarium


Początek ferii świątecznych


Dzień skupienia


Początek zimowej sesji egzaminacyjnej


Spotkanie rodziców braci diakonów


Koniec zimowej sesji egzaminacyjnej


Przerwa międzysemestralna


Dzień skupienia


Nadanie urzędów lektoratu i akolitatu


Egzaminy magisterskie braci diakonów